Informacija karantino metu

  • Paskelbė : Eimantas Gardauskas
  • Paskelbta: 2020-04-22
  • Kategorija: Svarbu!

Mieli mokiniai ir tėveliai, supažindiname, kaip mokysimės nuotoliniu būdu, kol šalyje tęsis karantinas.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. (pirmadienio) ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu remiantis Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019-2020 metų ugdymo plano pakeitimais, kurie išsiųsti atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) TAMO pranešimu.

Užduočių pateikimas

Mokytojai užduotis Jums pateiks per TAMO e.dienyną, e.paštu ar kitą pasirinktą aplinką, todėl turite kasdien tikrinti pranešimus. Kiekvienas mokytojas pateiks išsamius nurodymus ką, kaip ir iki kada atlikti. Jūsų atsakomybė yra užduotis pateikti laiku ir tinkamai. Mūsų  mokykloje  sutarėme,  kad pagrindinės naudojamos mokymosi aplinkos yra – EMA ir MOODLE, vaizdo pokalbių aplinka ZOOM, Mokytojai gali naudoti ir kitas nuotolinio mokymosi priemones, apie kurias informuos per TAMO  e.dienyną ar kitu pasirinktu būdu (e.paštu, facebook grupėje ar kt.)

Pamokų laikas

Pamoka

Laikas

Pirma

8.30

Antra

9.30

Trečia

10.30

Ketvirta

11.30

Pietų pertrauka

Penkta

13.00

Šešta

14.00

Septinta

15.00

 

Tvarkaraščiai

Pamokos nuotoliniu būdu planuojamos pagal pamokų tvarkaraštį, kuris  atsiųstas  kartu  su  ugdymo plano pakeitimais. Tvarkaraštyje nurodytos pamokos, kurios vyks  sinchroniniu  mokymo(-si)  būdu, o kurios – asinchroniniu. Tvarkaraščiui pasikeitus  būsite  informuojami  pranešimu  TAMO e.dienyne.

Lankomumas

Siekiant laiku identifikuoti technines ir kitas problemas, susijusias su mokinių įsitraukimu į nuotolinio ugdymo procesą, stebimas mokinių lankomumas. Dalykų mokytojai, pastebėję, jog mokiniai nesijungia prie nuotolinės pamokos, iki darbo dienos pabaigos (17 val.)  nesusisiekia  su dalyko  mokytoju  ir iki nurodytos datos neatlieka užduočių, informuoja klasės vadovą. Klasių vadovai/mokytojai, gavę informaciją iš mokytojų apie mokinių prisijungimo problemas, susisiekia su mokinių tėvais, aiškinasi situaciją, jai nesikeičiant informuoja socialinį pedagogą.

Kur kreiptis pagalbos

Jei kyla problemų dėl prisijungimo prie mokymosi aplinkų, dėl mokymosi nuotoliniu būdu galimybių, dėl sveikatos problemų – prašome informuoti klasės vadovą įprastu būdu (arba per TAMO pranešimus). Jei kyla problemų dėl dalyko mokytojo užduoties – konsultuotis pamokos ar kt. metu su konkrečiu mokytoju, jo nurodytais būdais (arba per TAMO pranešimus).

Daugeliui mūsų mokymas(is) nuotoliniu būdu – nauja ir nelengva patirtis. Pasitinkame ją pasiruošę, tačiau netikėtumų gali nutikti kasdien. Esame  pasiruošę  jums padėti,  kuo galėsime.  Jūs  taip pat galite siūlyti savo pagalbą. Pirmiausia pasiūlykite ją savo klasės vadovui ir bendraklasiams.

Kontaktai karantino metu

Būkime kantrūs ir bendradarbiaukime!

Kviečiame susipažinti su kita nuotolinio ugdymo informacija

Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Tvarkaraštis (5–8, I–IV kl.) 2020-04-22 14:10:49 192.3 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu 2020-04-22 14:10:49 209.56 KB
Elkimės internete atsakingai. Neteisėti veiksmai virtualioje aplinkoje 2020-04-22 14:10:49 829.88 KB
Kaip planuoti laiką? 2020-04-22 14:10:49 834.1 KB
Virtualaus susirinkimo etiketas. Laikykimės jo. 2020-04-22 14:10:49 2.96 MB
Psichologo patarimai, kurie leis lengviau susitvarkyti su pokyčiais kasdienybėje 2020-04-22 14:10:49 3.3 MB
Saugaus interneto taisyklės. Saugokime vieni kitus. 2020-04-22 14:10:49 17.91 KB
Nepamirškite padėkoti autoriui
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
  • PROJEKTO VIEŠINIMAS
Naujienų archyvas