Metodinė taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko metodinė taryba

Eil.Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Pastabos

1.

Daiva Vaičiulionienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

MT pirmininkė

2.

Jurgita Sadauskaitė - Barysienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Narė (koordinatorė)

3.

Elena Baniulienė

Geografija, ekonomika

Mokytoja metodininkė

Narė

4.

Loreta Keblienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Narė

5.

Margarita Kniūkštienė

Chemija, technologijos

Mokytoja metodininkė

Narė

6.

Vytautas Stanionis

Istorija

Vyresnysis mokytojas

Narys

7.

Gintarė Markevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja metodininkė

Narė

8.

Dovilė Sadauskienė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

Narė

9.

Sandra Vimantienė

Biologija, gamta ir žmogus

Vyresnioji mokytoja

Narė

 

 

Metodinės tarybos funkcijos

 • organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • skatina mokytojų kūrybiškumą ir atsakingumą;
 • aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
 • inicijuoja bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • kartu su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą, teikia siūlymus metodinėms grupėms, administracijai. 
Atnaujinta: 2020-04-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05