Metodinė taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko metodinė taryba

Eil.Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Pastabos

1.

Margarita Kniūkštienė

Chemija, gamta ir žmogus, technologijos

Mokytoja metodininkė

MT pirmininkė

2.

Jurgita Sadauskaitė - Barysienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė (koordinatorė)

3.

Nerijus Plančiūnas

Geografija, ekonomika

Vyresnysis mokytojas

Narys

4.

Daiva Vaičiulionienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Narė

5.

Rūta Glodenienė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja

Narė

6.

Aurelija Velionienė Informacinės technologijos, matematika

Vyresnioji mokytoja

Narė

7.

Gintarė Markevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja metodininkė

Narė

8.

Lina Gutauskienė Dailė

Vyresnioji mokytoja

Narė

 

Metodinės tarybos funkcijos

 • organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • skatina mokytojų kūrybiškumą ir atsakingumą;
 • aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
 • inicijuoja bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • kartu su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą, teikia siūlymus metodinėms grupėms, administracijai. 
Atnaujinta: 2021-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05