Mokinių ugdymas karantino metu

  • Paskelbta: 2020-11-08
  • Kategorija: Svarbu!

Mieli mokiniai ir tėveliai, supažindiname, kaip mokysimės, kol šalyje tęsis karantinas.

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. (pirmadienio) ugdymo procesas bus vykdomas įprastiniu ir nuotoliniu būdu, vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje".

Užduočių pateikimas

Mokytojai užduotis Jums pateiks per TAMO e. dienyną, el.paštu ar kitą pasirinktą aplinką, todėl turite kasdien tikrinti pranešimus. Kiekvienas mokytojas pateiks išsamius nurodymus, ką, kaip ir iki kada atlikti. Jūsų atsakomybė yra užduotis pateikti laiku ir tinkamai. Mūsų  mokykloje  sutarėme,  kad pagrindinės naudojamos mokymosi aplinkos yra EMA ir MOODLE, vaizdo pokalbių aplinka ZOOM. Mokytojai gali naudoti ir kitas nuotolinio mokymosi priemones, apie kurias informuos per TAMO  e. dienyną ar kitu pasirinktu būdu (el. paštu, Facebook" grupėje ar kt.).

Pamokų laikas

Pamoka Laikas
Pirma 8.30
Antra 9.30
Trečia 10.30
Ketvirta 11.30
Pietų pertrauka
Penkta 13.00
Šešta 14.00
Septinta 15.00
Aštunta 16.00

Tvarkaraščiai

Pamokos nuotoliniu būdu planuojamos pagal pamokų tvarkaraštį, kuris  atsiųstas  kartu  su  ugdymo plano pakeitimais. Tvarkaraštyje nurodyta, kurios pamokos vyks sinchroniniu, o kurios asinchroniniu mokymo(-si) būdu. Tvarkaraščiui pasikeitus  būsite  informuojami  pranešimu  TAMO e.dienyne.

Lankomumas

Siekiant laiku identifikuoti technines ir kitas problemas, susijusias su mokinių įsitraukimu į nuotolinio ugdymo procesą, stebimas mokinių lankomumas. Dalykų mokytojai, pastebėję, jog mokiniai nesijungia prie nuotolinės pamokos, iki darbo dienos pabaigos (17 val.)  nesusisiekia  su dalyko  mokytoju  ir iki nurodytos datos neatlieka užduočių, informuoja klasės vadovą. Klasių vadovai / mokytojai, gavę informaciją iš mokytojų apie mokinių prisijungimo problemas, susisiekia su mokinių tėvais, aiškinasi situaciją, jai nesikeičiant informuoja socialinį pedagogą.

Kur kreiptis pagalbos

Jei kyla problemų dėl prisijungimo prie mokymosi aplinkų, dėl mokymosi nuotoliniu būdu galimybių, dėl sveikatos problemų – prašome informuoti klasės vadovą įprastu būdu (arba per TAMO pranešimus). Jei kyla problemų dėl dalyko mokytojo užduoties – konsultuotis pamokos ar kt. metu su konkrečiu mokytoju, jo nurodytais būdais (arba per TAMO pranešimus).

Daugeliui mūsų mokymas(is) nuotoliniu būdu – nauja ir nelengva patirtis. Pasitinkame ją pasiruošę, tačiau netikėtumų gali nutikti kasdien. Esame  pasiruošę  jums padėti,  kuo galėsime.  Jūs  taip pat galite siūlyti savo pagalbą. Pirmiausia pasiūlykite ją savo klasės vadovui ir bendraklasiams.

Tikslinė pagalba abiturientams ir kitų klasių mokiniams, mokytojams ir mokyklų vadovams:

 https://pagalbamokytis.lt/

Kontaktai karantino metu

Būkime kantrūs ir bendradarbiaukime!

Kviečiame susipažinti su kita nuotolinio ugdymo informacija.

Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio mokymo organizavimas 5–8, I–IV klasėms. 2021-09-26 13:37:21 757.48 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje" nuo gruodžio 16 d. 2021-09-26 13:35:07 908.5 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje" (neteko galios). 2021-09-26 13:36:26 915.5 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu. 2021-09-26 13:37:31 209.56 KB
Elkimės internete atsakingai. Neteisėti veiksmai virtualioje aplinkoje. 2021-09-26 13:36:55 829.88 KB
Kaip planuoti laiką? 2020-12-17 19:15:09 834.1 KB
Virtualaus susirinkimo etiketas. Laikykimės jo. 2020-12-17 19:15:10 2.96 MB
Psichologo patarimai, kurie leis lengviau susitvarkyti su pokyčiais kasdienybėje. 2021-09-26 13:36:42 3.3 MB
Saugaus interneto taisyklės. Saugokime vieni kitus. 2020-12-17 19:15:10 17.91 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo" 2021 m. sausio 21 d. Nr. V1E-75. 2021-09-28 08:46:37 97 KB
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos