Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2021-01-26 11:21 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos taryba
2. 2021-01-26 11:04 Puslapis atnaujintas: Komisijos ir darbo grupės
3. 2021-01-26 10:35 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
4. 2021-01-26 09:51 Naujiena sukurta: Sveikiname Vitą Mariją Jucevičiūtę, užėmusią III-ąją vietą
5. 2021-01-23 12:05 Dokumentas sukurtas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO" 2021 m. sausio 21 d. Nr. V1E-75
6. 2021-01-21 15:03 Naujiena sukurta: Sveikiname I ir II vietos matematikos olimpiados nugalėtojus
7. 2021-01-21 11:25 Dokumentas išstrintas: KORUPCIJOS PREVENCIJOS plano įgyvendinimas
8. 2021-01-21 11:24 Dokumentas sukurtas: Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas-2020 m.
9. 2021-01-21 11:23 Dokumentas sukurtas: Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas-2019
10. 2021-01-21 10:45 Dokumentas sukurtas: KORUPCIJOS PREVENCIJOS plano įgyvendinimas
11. 2021-01-21 10:43 Dokumentas sukurtas: 2020 metų veiklos planas
12. 2021-01-21 10:42 Dokumentas išstrintas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019 m. veiklos planas
13. 2021-01-21 10:31 Naujiena atnaujinta: Dėl direktoriaus Artūro Čepulio 2020 m. veiklos ataskaitos
14. 2021-01-21 10:22 Dokumentas atnaujintas: 2020 metų vadovo veiklos ataskaita svarstymui
15. 2021-01-21 10:20 Naujiena sukurta: Dėl direktoriaus Artūro Čepulio 2020 metų veiklos ataskaitos
16. 2021-01-21 10:18 Dokumentas sukurtas: Pateikta svarstyti direktoriaus Artūro Čepulio 2020 metų veiklos ataskaita
17. 2021-01-20 20:05 Dokumentas išstrintas: Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
18. 2021-01-20 20:05 Dokumentas išstrintas: Atn-3 ataskaitos
19. 2021-01-20 20:05 Dokumentas išstrintas: Viešųjų pirkimų planas 2020 m.
20. 2021-01-20 20:05 Dokumentas išstrintas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
21. 2021-01-20 18:55 Dokumentas atnaujintas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019 m.
22. 2021-01-20 18:54 Dokumentas atnaujintas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
23. 2021-01-20 18:52 Dokumentas sukurtas: Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019 m
24. 2021-01-20 09:32 Naujiena sukurta: Sveikiname ir dėkojame mokiniams ir mokytojai
25. 2021-01-20 08:41 Puslapis atnaujintas: Karjeros koordinatorė
26. 2021-01-20 08:20 Puslapis atnaujintas: Darbuotojai
27. 2021-01-19 19:42 Dokumentas atnaujintas: Viešųjų pirkimų planas 2020 m.
28. 2021-01-19 19:41 Dokumentas sukurtas: Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
29. 2021-01-19 19:41 Dokumentas sukurtas: Atn-3 ataskaitos
30. 2021-01-19 19:40 Dokumentas sukurtas: Viesuju pirkimu planas 2020
31. 2021-01-19 10:05 Puslapis atnaujintas: Korupcijos prevencija
32. 2021-01-19 10:04 Dokumentas sukurtas: Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
33. 2021-01-19 10:04 Dokumentas sukurtas: Pranešimai apie korupciją
34. 2021-01-19 10:04 Dokumentas sukurtas: Išvada dėl korupcijos pasireiskimo tikimybes
35. 2021-01-19 10:03 Dokumentas sukurtas: Informacijos apie asmenį surinkimas
36. 2021-01-19 10:03 Dokumentas sukurtas: Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją
37. 2021-01-19 10:02 Dokumentas sukurtas: Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės infomavimas
38. 2021-01-19 10:01 Dokumentas išstrintas: Korupcijos rizikos analizė gimnazijoje
39. 2021-01-18 20:28 Puslapis atnaujintas: Korupcijos prevencija
40. 2021-01-18 20:25 Dokumentas išstrintas: Informuokite apie korupcija
41. 2021-01-18 20:24 Puslapis atnaujintas: Korupcijos prevencija
42. 2021-01-18 17:59 Dokumentas sukurtas: Korupcijos rizikos analizė gimnazijoje
43. 2021-01-18 17:57 Puslapis atnaujintas: Korupcijos prevencija
44. 2021-01-18 17:57 Dokumentas sukurtas: Informuokite apie korupcija
45. 2021-01-18 17:49 Puslapis atnaujintas: Tarnybiniai lengvieji automobiliai
46. 2021-01-15 16:12 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į gimnaziją
47. 2021-01-15 16:11 Naujiena atnaujinta: Asmenų, pateikusių prašymus į 1 klasę, sąrašas
48. 2021-01-15 10:22 Naujiena atnaujinta: Priimami prašymai mokytis gimnazijos 1-oje klasėje
49. 2021-01-15 10:22 Dokumentas sukurtas: Priėmimo į 1 kl. prašymo forma
50. 2021-01-15 10:19 Naujiena atnaujinta: Asmenų, pateikusių prašymus į 1 klasę, sąrašas

Atnaujinta: 2020-04-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.30 - 14.15
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05