Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2021-10-14 11:26 Dokumentas sukurtas: Ugdymo organizavimas karantino ekstremalios situacijos / ekstremalaus įvykio laikotarpiu.
2. 2021-10-13 15:10 Naujiena sukurta: Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Italijoje
3. 2021-10-12 20:44 Naujiena atnaujinta: Informacija apie didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą
4. 2021-10-12 20:39 Dokumentas sukurtas: Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas.
5. 2021-10-12 20:37 Naujiena atnaujinta: Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas
6. 2021-10-12 18:33 Naujiena išstrinta: Informacija dėl izoliavimosi sąlygų
7. 2021-10-12 17:00 Naujiena sukurta: Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas
8. 2021-10-12 16:58 Naujiena sukurta: Informacija dėl izoliavimosi sąlygų
9. 2021-10-06 14:27 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes
10. 2021-09-28 09:09 Puslapis atnaujintas: 1,2% parama
11. 2021-09-28 08:46 Dokumentas atnaujintas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo" 2021 m. sausio 21 d. Nr. V1E-75.
12. 2021-09-28 08:45 Naujiena atnaujinta: Mokinių ugdymas karantino metu
13. 2021-09-28 08:43 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
14. 2021-09-28 08:42 Dokumentas atnaujintas: Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje tvarkos aprašas.
15. 2021-09-28 08:42 Dokumentas atnaujintas: „Olweus" patyčių prevencijos programa. Drausminimo kopėtėlės.
16. 2021-09-28 08:41 Dokumentas atnaujintas: Taisyklės prieš patyčias.
17. 2021-09-28 08:39 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl laikino priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę.
18. 2021-09-28 08:38 Dokumentas išstrintas: Prašymas dėl vaiko laikino išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės.
19. 2021-09-28 08:36 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl laikino išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės.
20. 2021-09-28 08:35 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl laikino priėmimo.
21. 2021-09-28 08:35 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl laikino išbraukimo.
22. 2021-09-28 08:34 Dokumentas išstrintas: Prašymas dėl vaiko laikino priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę.
23. 2021-09-27 21:20 Dokumentas atnaujintas: Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
24. 2021-09-27 21:20 Dokumentas atnaujintas: Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.
25. 2021-09-27 21:19 Puslapis atnaujintas: Gimnazistų pavėžėjimas
26. 2021-09-27 21:02 Dokumentas atnaujintas: Direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių plano patvirtinimo.
27. 2021-09-27 21:02 Dokumentas atnaujintas: Ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių planas.
28. 2021-09-27 21:02 Dokumentas atnaujintas: Direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių plano patvirtinimo.
29. 2021-09-27 21:00 Dokumentas atnaujintas: 15-os dienų valgiaraštis 6–10 metų vaikams.
30. 2021-09-27 20:59 Dokumentas atnaujintas: 15-os dienų valgiaraštis 11 ir daugiau metų vaikams.
31. 2021-09-27 20:58 Dokumentas atnaujintas: 15 dienų valgiaraštis 6–10 metų vaikams.
32. 2021-09-27 20:54 Dokumentas atnaujintas: 5 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.
33. 2021-09-27 20:54 Dokumentas atnaujintas: 4a priedas. Neformaliojo ugdymo būreliai 2021–2022 m. m.
34. 2021-09-27 20:54 Dokumentas atnaujintas: 3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas.
35. 2021-09-27 20:53 Dokumentas atnaujintas: 3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas.
36. 2021-09-27 20:53 Dokumentas atnaujintas: 3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 5–8, I, III kl.
37. 2021-09-27 20:53 Dokumentas atnaujintas: 3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas.
38. 2021-09-27 20:53 Dokumentas atnaujintas: 3b priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas.
39. 2021-09-27 20:52 Dokumentas atnaujintas: 3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.
40. 2021-09-27 19:29 Puslapis atnaujintas: Ugdymo planas
41. 2021-09-27 19:28 Dokumentas sukurtas: Dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano pritarimo
42. 2021-09-27 19:26 Dokumentas išstrintas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas
43. 2021-09-27 19:24 Dokumentas atnaujintas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas
44. 2021-09-27 19:23 Dokumentas išstrintas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas
45. 2021-09-27 19:23 Puslapis atnaujintas: Ugdymo planas
46. 2021-09-27 19:22 Dokumentas sukurtas: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021-2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas
47. 2021-09-27 19:14 Dokumentas atnaujintas: Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. V17-419 pakeitimo
48. 2021-09-27 19:11 Dokumentas sukurtas: Atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas.
49. 2021-09-27 19:10 Dokumentas išstrintas: Atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas.
50. 2021-09-27 19:09 Dokumentas sukurtas: Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.

Atnaujinta: 2021-02-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05