Dėl vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

  • Paskelbė : Jurgita Navickienė
  • Paskelbta: 2024-01-25
  • Kategorija: Svarbu!

Kviečiame teikti prašymus dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Gegužės mėnesį planuojamas priešmokyklinio amžiaus vaikų (5-6 metų) priėmimas į Kaišiadorių rajono švietimo įstaigas. Todėl kviečiame kuo greičiau teikti prašymus priėmimui į priešmokyklinio ugdymo grupes. Prašymą dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) gali pateikti el. paštu dokumentai@kaisiadorys.lt arba tiesiogiai Kaišiadorių rajono savivaldybėje – I aukšte, 119 kabinete.

Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigą būtina nurodyti šiuos duomenis: vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotos / gyvenamosios vietos adresą, pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos pavadinimą, vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę datą, tėvų (globėjų) kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), duomenis, kuriais vadovaujantis yra teikiami prioritetai priimant vaiką į švietimo įstaigą (rašoma aiškiai ir įskaitomai). Už prašymuose nurodytų duomenų teisingumą atsako tėvai (globėjai). Prie prašymo dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija.
Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas ir pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Vadovaudamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu (https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/svietimas/centralizuotas-vaiku-priemimas-i-kaisiadoriu-rajono-savivaldybes-svietimo-istaigas/1671), informaciją dėl laisvų vietų visose rajono švietimo įstaigose, įrašymo į eilę ar vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupių teikia ir vaikų priėmimą į šias grupes vykdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Laima Čekaitienė (mob. 8 676 97 288; el. p. laima.cekaitiene@kaisiadorys.lt; Kaišiadorys, Katedros g. 4, 221 kabinetas). Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos