Dėl neformaliojo vaikų švietimo vykdymo mokinių rudens atostogų metu

  • Paskelbė : Jurgita Navickienė
  • Paskelbta: 2021-10-31
  • Kategorija: Pranešimai

2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Pateikiame LR švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos išaiškinimą dėl šio pakeitimo:

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo. Šis nutarimas papildytas 3.2.1.4 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad 2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Toks sprendimas priimtas, reaguojant į prastėjančią situaciją šalyje ir atsižvelgiant į tai, kad po Vėlinių mokiniai grįžtų į mokyklas ar į neformalųjį švietimą jau praėjus inkubaciniam COVID-19 virusinės ligos laikotarpiui (jei tokių atvejų būtų). Atsižvelgiant į tai, neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veiklų vykdymas nuotoliniu būdu ar jų stabdymo laikotarpis sutampa su mokinių rudens atostogų laikotarpiu. Atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata galioja ir sporto krypties neformaliajam vaikų švietimui bei formalųjį švietimą papildančiam ugdymui.

Tais atvejais, kai nuotoliniu būdu NVŠ programų įgyvendinti nėra galimybių, NVŠ teikėjams siūloma pakoreguoti užsiėmimų tvarkaraščius ir veiklas vykdyti intensyvesniu grafiku po mokinių atostogų.

Lapkričio 3–9 dienomis yra stabdoma ir vaikų rudens stovyklų veikla. Jei stovyklų organizatoriai stovyklas organizuoja, naudodami savivaldybių ar valstybės biudžeto lėšas (pvz., yra laimėję projektų finansavimo konkursą) ir jau yra patyrę išlaidų, savivaldybių administracijoms siūloma šias išlaidas laikyti tinkamomis ir stovyklų organizatoriams už jas apmokėti. Tas pats principas taikytinas ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su kontaktinėmis NVŠ programų veiklomis, kurios turėjo vykti mokinių atostogų metu, bet dėl epidemiologinės situacijos nebuvo įgyvendintos. 
Paaiškiname, kad įvairios švietimo veiklos, skirtos vaikams, kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas, nėra stabdomos, tačiau kviečiame šių paslaugų teikėjus ir gavėjus atsakingai vertinti prastėjančią epidemiologinę situaciją – per šventines dienas padaugėja susitikimų, žmonės lankosi pas gimines, tuomet auga ir užsikrėtimo tikimybė.

Atkreipiame dėmesį jog aukšto meistriškumo sporto treniruotėms ar varžyboms šiuo metu nėra taikomi papildomi apribojimai, tačiau, siekdami suvaldyti blogėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, rekomenduojame anksčiau minėtu laikotarpiu susilaikyti nuo nebūtinų renginių organizavimo ir treniruočių aukšto meistriškumo tobulinimosi sporto grupių mokiniams (sportininkams), kurie nesirengia svarbiausioms šio ar kito sezono varžyboms: pasaulio ir Europos suaugusiųjų, jaunimo čempionatams ar kurčiųjų žaidynėms".

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos