Mokytojų stažuotė Estijoje

STAŽUOTĖ ESTIJOJE

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”, vasario 19-23 d. suorganizavo užsienio stažuotę bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo mokytojams Taline, Estijoje. Dalyvių atranka buvo vykdoma atsižvelgiant į mokytojų motvaciją, norą tobulinti kompetencijas, dalytis stažuotės metu įgyta patirtimi savo įstaigoje, savivaldybės, nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu bei taikyti įgytą patirtį. Taip pat atsižvelgta, ar dalyvis yra įsitraukęs į projekto įgyvendinamas veiklas, prisideda prie bendrųjų ugdymo programų rengimo ar jų įgyvendinimo.

Į stažuotę Estijoje buvo atrinkta tik 10 Lietuvos pradinių klasių mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Džiaugiuosi tapusi viena iš jų. Noriu pasidalinti stažuotės įspūdžiais su jumis. 

Stažuotės Estijoje metu turėjome galimybę susipažinti su Estijos švietimo sistemos bruožais ir ypatumais. Estijos švietimo sistema yra decentralizuota. Aiškiai apibrėžtas atsakomybės pasidalijimas tarp valstybės, vietos valdžios ir mokyklos. Prievolė lankyti mokyklą taikoma nuo 7 metų iki tol, kol įgyjamas pagrindinis išsilavinimas (9 kl. ). Toliau mokiniai gali rinktis: ar eiti dirbti, ar mokytis į profesinę mokyklą, ar į gimnaziją. Nėra priešmokyklinio ugdymo, vaikai paskutiniais metais daželyje turi nustatytas dienas, kada apsilanko mokykloje. Jie būna pamokose, stebi veiklas ir pratinasi, po to grįžta į darželį. Ten vaikai išmoksta būtinus mokyklai dalykus per žaidimus ir praktines veiklas.

Apsilankėme keliose švietimo institucijose, stebėjome vykdomas veiklas. Pagrindinio ugdymo mokyklos „Järveküla Kool“ ir mokykla „Rahumäe Basic school“ yra naujai pastatytos ir panašios savo išplanavimu: atskirų klasių erdvės turi savo spalvas, atskirus įėjimus iš lauko, rūbines. Dvi klasių sienos yra stiklinės (viena į lauką, kita į koridorių). Todėl jų veiklos yra visada atviros. Daug erdvių poilsiui, žaidimams. Klasėje kiekvienas vaikas turi savo spintelę priemonėms. Visi suolai vienviečiai įvairių formų, todėl lengvai sujungiami į grupes. Mokyklose yra baseinas, kuriuo gali naudotis ir bendruomenė. Vaikai mokomi plaukti iki 6 klasės. Jie išmoksta ne tik gerai plaukti, bet ir gelbėti skęstančius.

„Kallavere Keskkool“ gimnazija ypatinga tuo, kad čia naudoja „panardinimo į kalbą metodą”, kai viskas pamokoje vyksta užsienio kalba. Kitakalbiai vaikai priversti greitai mokytis kalbos. Ši mokykla vienintelė tokia Estijoje, kuri taiko šį metodą trims kalboms - estų, rusų, anglų. Šio metodo principai: niekada nieko neverčia; stebi mokinio pažangą; ant sienų yra daug informacijos trimis kalbomis, kuria gali pasinaudoti; vienas mokytojas moko tik savo gimtąja kalba; galioja 80% (aktyvūs vaikai) +20% (aktyvūs mokytojai) principas; mokosi aktyviai (dainos, žaidimai ir kita); rutinos kartojimas; kalbą mokosi ir per kitų dalykų pamokas, pvz. nuo 2 kl. matematiką mokosi angliškai; klasės sudaromos pagal kalbos mokėjimo lygį.

Nemažai sužinojome apie įtraukiojo ugdymo bruožus Estijoje. Ugdydama mokinį mokykla gali pati priimti daug sprendimų: keisti ar koreguoti mokymosi laiką, turinį, procesą ir aplinką. Mokiniui užtikrinamas jo poreikius ir gebėjimus atitinkantis ugdymas ir pagalba. Yra specializuotos mokyklos vaikams, kuriems reikia labiau specifinio mokymosi organizavimo ir daug išteklių reikalaujančios pagalbos. O paprastose mokyklose formuojamos specialios klasės, kur vaikai gali mokytis po atskirose 6 klasėje. Kai kurias pamokas jie mokosi kartu, o kitas atskirai. Tai priklauso nuo vaiko poreikių. Visiems mokiniams turi būti užtikrintas specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio mokytojo ir psichologo paslaugų prienamumas.

Teko puiki proga apsilankyti e-Estonia centre. Tai reiškia skaitmeninę Estijos visuomenę, kuri naudoja IRT ( informacinių ir ryšių technologijų sprendimus), palengvina piliečių ir gyventojų sąveiką su valstybe. Estijos elektroninės paslaugos, sukurtos pagal šią iniciatyvą, apima mokesčių vadybą, elektroninę bankininkystę, e-bilietą, e-mokyklą, universitetą internetu, e-valdžios akademiją, internetinį balsavimą, taip pat kelių mobilių programėlių išleidimą. Tiesiog neįtikėtina, bet 98% paslaugų Estijoje skaitmenizuota. Žmogus sutaupo 5 dienas atostogų vien todėl, kad nereikia vaikščioti po įstaigas. Mūsų naudojamą Smart ID programėlę sukūrė estai. Šalis sieka, kad iki 2030 m. spartusis internetas būtų prieinamas visoje šalyje, skaitmeninės valdžios paslaugos būtų geriausios pasaulyje, o kibernetinė erdvė būtų patikima ir saugi.

Kas mums buvo staigmena?

  • Mokyklose, kuriose buvome, yra terapinis šuo, su kuriuo vaikai bendrauja pertraukų metu. Jei šunelis ryši žalią skarelę, galima bendrauti. Jei – raudoną, reiškia jis ilsisi.
  • Visi mokiniai maitinami nemokamai ir kelis kartus, jeigu reikia. Bet meniu sudaro daugiausiai vienas patiekalas ir daug salotų, kurias galima pasirinkti. Pavalgę savo atliekas ir indus išrūšiuoja patys. Valgyklos darbuotojams belieka sudėti į indaplovę.
  • Mokiniai aprūpinami nemokamomis pratybomis.
  • Pirmokams pirma pamoka kiekvieną diena būna Ryto ratas, kurio metu jie mokosi elgesio ir bendravimo taisyklių žaidimo forma. Šią veiklą gali vesti klasės mokytoja, socialinis pedagogas ar kt.
  • Pertaukų metu nėra jokio triukšmo ar skubėjimo.
  • Mokyklos ir mokytojai turi didelę pasirinkimų laisvę, daug sprendimų gali priimti patys. Ši stažuotė suteikė galimybę ne tik iš arčiau susipažinti su Estijos švietimo sistema bei novatoriškais, gyvais, lengvai pritaikomais ugdymo/mokymo būdais, bet ir naujai pažvelgti į ugdymo perspektyvas. Stažuotės metu sukaupta patirtimi pasidalinti su kolegomis ir pritaikyti ateities projektams.

Daiva Vaičiulionienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos