Kvietimas teikti neformaliojo švietimo programas

  • Paskelbė : Jurgita Navickienė
  • Paskelbta: 2020-11-19
  • Kategorija: Pranešimai

KVIETIMAS TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (toliau – NVŠ) KAIŠIADORIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE PROGRAMAS 2021 M.

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus 1–12 kl. vaikams) planuojama pradėti įgyvendinti 2021 m. vasario 1 d.

NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, REKOMENDUOJAME PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

1 žingsnis. Laisviesiems mokytojams įsigyti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą (trumpiausiam laikotarpiui) ir užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai). Nuo lapkričio 23 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdo Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Batutienė, tel. 8 609 39742, el. paštas: virginija.batutiene@kaisiadorys.lt Be verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ŠMIRe neregistruojami. Juridiniai asmenys, norintys vykdyti neformalųjį vaikų švietimą, taip pat turi būti registruoti ŠMIRe. Įstaigų nuostatuose ar įstatuose turi būti nurodyta, kad gali vykdyti neformalųjį vaikų švietimą. Registracijai pateikti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą kortelę (ŠMIR kortelės). Visi dokumentai teikiami nurodytu el. paštu.

  • NVŠ teikėjų registracija vykdoma iki gruodžio 18 d.

2 žingsnis. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektronine forma.

  • Registruojant programą reikia užpildyti:

 1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa - Prašymas ),

 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas ).

  • Šiuos užpildytus, pasirašytus dokumentus (originalus) siųsti adresu: Nacionalinė švietimo agentūra, Suvalkų g. 1, Vilnius ir skenuotus el. paštu seviras.mazelis@nsa.smm.lt (tel. (8 658 18421).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę“ (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota“, atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką 1 priede.  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistruoti. Po to KTPRR jau galima teikti programą akreditavimui.

Teikėjai, jau turintys užregistravę programas KTPRR, šias programas gali tik pakoreguoti ir vėl pateikti įregistruoti. 1 priedą būtina taisyti, rašyti naujai ir jį teikti akreditavimui.

 Konsultacijas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Batutienė,  tel. 8 609 39742, el. paštu: virginija.batutiene@kaisiadorys.lt.

3 žingsnis. Iki sausio 5 d.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (el. paštu rita.janusaityte@kaisiadorys.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos 1 priedo skenuotą variantą. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas, skirtas tik Kaišiadorių rajono savivaldybei.

Programos trukmė – iki 8 mėn. (vasaris–gegužė, rugsėjis–gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį, 2 val. per savaitę.

Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip  60 mokinių (mokinių skaičius grupėje ir programoje gali keistis, atsižvelgiant į gautą finansavimą).

Finansuojant NVŠ programas, prioritetai teikiami programoms, skatinančioms gamtos mokslų, ekologinį ugdymą, techninės kūrybos ugdymą, medijų raštingumą, kalbų ugdymą. Prioritetinėms NVŠ ugdymo programoms bus skiriamas 30 % didesnis NVŠ lėšų vienam mokiniui finansavimas su sąlyga, kad bus užtikrinta ugdymo kokybė ir mokinių skaičius grupėje neviršys 15 mokinių.

Ne prioritetinių programų grupes formuoti  ne daugiau kaip po 20 mokinių.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateiktas el. paštu iki sausio 22 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis. NVŠ teikėjo registracija Mokinių registre. NVŠ teikėjas pildo Prašymą ir Pasižadėjimą ir siunčia Mokinių registro administratoriui adresu Suvalkų g.1, LT-03106 Vilnius. Iš Mokinių registro administratoriaus gavus reikalingas nuorodas prisijungimui, NVŠ teikėjas registruoja mokinius Mokinių registre. (MR Prašymas. MR Pasižadėjimas)

5 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis su mokinių tėvais. Informaciją apie kitus darbus teiks Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rita Janušaitytė el. paštas: rita.janusaityte@kaisiadorys.lt, tel. nr. 8 600 14234.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos