Pamokų tvarkaraštis 1– 4 kl. 2020-2021 m.m.

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2020–2021 M.M. II PUSMETIS

       

Klasė/ pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

1a

1

Lietuvių kalba

Etnokultūra

Etika/konsultacija

Fizinis ugdymas (D)

Pasaulio pažinimas

 

2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/konsultacija

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Fizinis ugdymas (M)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

 

4

Matematika

Matematika

Šokis (M)

Matematika

Dailė ir technologijos

 

5

Muzika

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

Muzika

 

1b

1

Matematika

Šokis (M)

Dorinis ugdymas (tikyba/etika)

Fizinis ugdymas (D)

Matematika

 

2

Fizinis ugdymas (M)

Etnokultūra

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

 

4

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

 

5

Muzika

Pasaulio pažinimas

 Muzika

Klasės valandėlė

Konsultacija

 

2a

1

Šokis

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D)

 

2

Fizinis ugdymas (baseinas)

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Muzika

Etnokultūra

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

 

4

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

Dorinis ugdymas (tikyba/etika)

Matematika

Dailė ir technologijos

 

5

Matematika

Pasaulio pažinimas

Muzika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

 

6

Konsultacija

 

 

 

Klasės valandėlė

 

2b

1

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

 

2

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas (baseinas)

 

3

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas ( tikyba/etika)

Pasaulio pažinimas

Muzika

 

4

Matematika

Muzika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

 

5

Fizinis ugdymas (D)

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Etnokultūra

Matematika

 

6

Klasės valandėlė

Konsultacija

 

 

 

 

2c

1

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

 

2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

 

3

Matematika

Dailė ir technologijos

Dorinis ugdymas (tikyba/etika)

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (anglų)

 

4

Muzika

Dailė ir technologijos

Matematika

Fizinis ugdymas (baseinas)

Pasaulio pažinimas

 

5

Fizinis ugdymas(D)

Etnokultūra

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

Šokis  (M)

 

6

Konsultacija

 

 

Muzika

 

 

3a

1

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika (M)

 
 

2

Lietuvių kalba

Etnokultūra

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba (I-II gr.)

 

3

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

4

Matematika

Pasaulio pažinimas

Užsienio kalba (anglų)

Dorinis ugdymas (Etika/Tikyba)

Fizinis ugdymas

 

5

Šokis

Muzika

Dailė ir technologijos

Muzika

Dailė ir technologijos

 

6

 

Konsultacija

 

 

Klasės valandėlė

 

3b

1

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

 

2

Užsienio kalba (anglų)

Fizinis ugdymas (M)

Užsienio kalba (anglų)

Fizinis ugdymas (D)

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

 

4

Lietuvių kalba

Etnokultūra

Pasaulio pažinimas

Etika/Konsultacija

Dailė ir technologijos

 

5

Muzika

Lietuvių kalba

Tikyba

Muzika

Dailė ir technologijos

 

6

 

Pasaulio pažinimas

 

Klasės valandėlė

 

 

4a

1

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

Matematika (I - II gr.)

Tikyba/konsultacija

Lietuvių kalbos modulis/ilgalaikė konsultacija

 

2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

 

3

Matematika

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Etnokultūra

Matematika

 

4

Šokis (M)

Fizinis ugdymas (M)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

 

5

Pasaulio pažinimas

Muzika

Dailė technologijos

Pasaulio pažinimas

Muzika

 

6

Klasės valandėlė

 

Etika

Fizinis ugdymas (D)

 

 

4b

1

Matematika

Pasaulio pažinimas

Matematika (I - II gr.)

Matematika

Lietuvių kalbos modulis/ilgalaikė konsultacija

 

2

Fizinis ugdymas (D)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/konsultacija

Matematika

 

3

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

4

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

 

5

Muzika

Fizinis ugdymas (M)

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Muzika

 

6

 

Etnokultūra

Etika

Klasės valandėlė