Pamokų tvarkaraštis 1– 4 kl. 2022-2023 m.m.

1–4 klasių pamokų tvarkaraštis
2022–2023 m. m. I pusmetis

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

1a

1

Matematika

Matematika

Šokis

Matematika

Fizinis ugdymas (M.S.

 

2

Fizinis ugdymas (M.S.)

Fizinis ugdymas (D.S)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio  pažinimas

 

4

Lietuvių kalba

Pasaulio  pažinimas

Lietuvių kalba

Informacinės technologijos

Dailė-technologijos

 

5

Muzika

Klasės valandėlė

Muzika

Dorinis ugdymas

Dailė-technologijos

 

6

Konsultacija

 

Konsultacija

 

 

 

1b

1

Fizinis ugdymas (MS)

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas (T.) klasės valandėlė

Fizinis ugdymas (M)

Lietuvių kalba

 

2

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Informacinės technologijos

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

 

4

Matematika

Matematika

Muzika

Pasaulio  pažinimas

Dailė-technologijos

 

5

Muzika

Pasaulio  pažinimas

Šokis

Dorinis ugdymas (E.) klasės valandėlė

Dailė-technologijos

 

2a

1

Fizinis ugdymas (B)

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

 

2

Dailė-technologijos

Teatras

Dorinis ugdymas (T)

Konsultacija

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas (M.S.)

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (MS)

 

4

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

 

5

Muzika

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas (E)

Konsultacija

Dailė-technologijos

Užsienio kalba (anglų)

 

6

 

Klasės valandėlė

Muzika

 

 

 

2b

1

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas (B)

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

 

2

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

Matematika

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

 

3

Matematika

Muzika

Fizinis ugdymas (M.S.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

4

Lietuvių kalba

Matematika

 Užsienio kalba (anglų )

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

5

Muzika

Teatras

Dorinis ugdymas

Fizinis ugdymas (M.S.)

Dailė-technologijos

 

6

Konsultacija

 

 

 

Klasės valandėlė

 

3a

1

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D)

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

2

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė- technologiios

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

 

4

Pasaulio pažinimas

Šokis

Dailė- technologijos

Fizinis ugdymas (M.S.)

Lietuvių kalba

 

5

Fizinis ugdymas (D)

Dorinis ugdymas (T)

Muzika

Muzika

Klasės valandėlė

 

6

Konsultacija

 

 

Matematikos modulis

 

 

3b

1

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

 
 

2

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Šokis

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (B)

Fizinis ugdymas (M.S.)

Pasaulio pažinimas

 

4

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų k.)

 

5

Fizinis ugdymas (D)

Muzika

Dailė-technologijos

Muzika

Klasės valandėlė

 

6

 

 

Matematikos  modulis

Konsultacija

 

 

4a

1

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas (M.S.)

Matematika

Dorinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų kalba)

 

2

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

 

3

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

 

4

Fizinis ugdymas (D.S.)

Teatras

Pasaulio pažinimas

Dailė-technologijos

Fizinis ugdymas (M.S.)

 

5

Muzika

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų k.)

Dailė-technologijos

Muzika

 

6

 

Lietuvių kalbos modulis

Konsultacija

Klasės valandėlė

 

 

4b

1

Pasaulio pažinimas

Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D.S.)

Lietuvių kalba

 

2

Lietuvių kalba

Matematikas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų k.)

 

3

Matematika

Teatras

Matematika

Matematika

Matematika

 

4

Dailė-technologijos

Užsienio kalba (anglų k.)

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

 

5

Fizinis ugdymas (M.S.)

Lietuvių kalba

Muzika

Muzika

Fizinis ugdymas (D.S.)

 

6

Klasės valandėlė

 

Lietuvių kalbos modulis

Konsultacija

 

 

4c

1

Užsienio kalba( anglų kalba)

Teatras

Užsienio kalba (anglų kalba)

Dorinis ugdymas

Matematika

 

2

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas (M.S.)

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D.S.)

Fizinis ugdymas (D.S.)

Matematika

Dailė-technologijos

 

4

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

 

5

Muzika

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Muzika

 

6

 

Lietuvių kalbos modulis

Klasės valandėlė

Konsultacija