Pamokų tvarkaraštis 1– 4 kl. 2019-2020 m.m.

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2019–2020 M.M. I PUSMETIS

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1a

1

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

Dorinis ugdymas

Matematika

2

Matematika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Šokis

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

Etnokultūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

4

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio  pažinimas

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

5

Muzika

Pasaulio pažinimas

 

Muzika

Klasės valandėlė

1b

1

Pasaulio pažinimas

Etnokultūra

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdymas (E)

Lietuvių kalba

2

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas (T)

Matematika

3

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

4

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Šokis

5

Muzika

Muzika

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Dailė ir technologijos

1c

1

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdymas

Matematika

2

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė, technologijos

4

Šokis

Etnokultūra

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

Dailė, technologijos

5

Muzika

Lietuvių kalba

Muzika

Fizinis ugdymas

 

2a

1

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

2

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3

Muzika

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

4

Užsienio kalba (anglų)

Pasaulio pažinimas

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

5

Matematika

Dorinis ugdymas (T)

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdymas (E)

Dailė ir technologijos

 

 

Etnokultūra

 

Klasės valandėlė

 

2b

1

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Šokis

2

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Etnokultūra

Fizinis ugdymas

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Muzika

4

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Matematika

5

Muzika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdymas

Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

3a

1

Pasaulio pažinimas

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

Etnokultūra

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dorinis ugdymas (T)

Pasaulio pažinimas

4

Šokis

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

5

Užsienio kalba (anglų)

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Muzika

Dailė ir technologijos

 

 

 

 

 

 

3b

1

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

2

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

3

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

4

Lietuvių kalba

Etnokultūra

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Muzika

5

Muzika

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas

Šokis

 

6

 

 

Dorinis ugdymas (T)

Dorinis ugdymas (E)

 

4a

1

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Matematika

2

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė technologijos

Šokis

Fizinis ugdymas

4

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Muzika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

5

Muzika

Etnokultūra

Lietuvių kalbos projektas „Skaitymo tiltu einu”  (I gr.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos projektas „Skaitymo tiltu einu” (II gr.)

6

Matematika (I gr.)

Matematika (II gr.)

 

Dorinis ugdymas

 

4b

1

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

Matematika

Matematika

3

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Etnokultūra

Dailė ir darbeliai

4

Lietuvių kalba

Šokis

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir darbeliai

5

Fizinis ugdymas

Muzika

Lietuvių kalba

Muzika

Lietuvių kalbos projektas „Skaitymo tiltu einu” (I gr.)

6

Matematika (II gr.)

Matematika (I gr.)

 

Lietuvių kalbos projektas „Skaitymo tiltu einu“ (IIgr.)