Pamokų tvarkaraštis 1– 4 kl. 2023-2024 m. m. II pusm.

PATVIRTINTA
Kaišiadorių r. Rumšiškių
Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus
2024 m. sausio 22 d įsakymu Nr. V–7

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2023–2024 M.M. II PUSMETIS