Pamokų tvarkaraštis 1– 4 kl. 2022-2023 m. m. II pusm.

PATVIRTINTA
Kaišiadorių r. Rumšiškių
Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus
2023 m. vasario 1 d įsakymu Nr. V–7

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2022–2023 M.M. II PUSMETIS

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

1a

1

Matematika

Matematika

Šokis

Matematika

Fizinis ugdymas (M)

 

2

Fizinis ugdymas (M.)

Fizinis ugdymas (D)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio  pažinimas

 

4

Lietuvių kalba

Pasaulio  pažinimas

Lietuvių kalba

Informacinės technologijos

Dailė-technologijos

 

5

Dailė-technologijos

Dorinis ugdymas(E)

Konsultacija

Muzika

Dorinis ugdymas(T)

Konsultacija

Muzika

 

6

 

 

Klasės valandėlė

 

 

 

1b

1

Fizinis ugdymas (M)

Lietuvių kalba

Pasaulio  pažinimas

Fizinis ugdymas (M)

Lietuvių kalba

 

2

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Informacinės technologijos

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

 

4

Matematika

Matematika

Muzika

Pasaulio  pažinimas

Dailė-technologijos

 

5

Muzika

Dorinis ugdymas (TE)

Šokis

Klasės valandėlė

Dailė-technologijos

 

 

 

 

Konsultacija

 

 

 

2a

1

Fizinis ugdymas (B)

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

 

2

Klasės valandėlė

Teatras

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas (M.S.)

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (MS)

 

4

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė- technologijos

Matematika

 

5

Muzika

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas (TE)

 

Dailė- technologijos

Užsienio kalba (anglų)

 

6

 

Konsultacija

Muzika

 

 

 

2b

1

Pasaulio pažinimas

Dailė-technologijos

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

 

2

Matematika

Fizinis ugdymas (B)

Tikyba/konsultacija

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

 

3

Fizinis ugdymas (M.S.

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

4

Lietuvių kalba

Matematika

 Užsienio kalba (anglų )

Matematika

Dailė-technologijos

 

5

Lietuvių kalba

Teatras

Etika/konsultacija

Fizinis ugdymas (M.S.)

Muzika

 

6

Muzika

 

Klasės valandėlė

 

 

 

3a

1

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D)

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

2

Matematika

Matematika

Matematika

Pasaulio pažinimas

Matematika

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

 

4

Pasaulio pažinimas

Šokis

Dorinis ugdymas (T)

Fizinis ugdymas (B.)

Dailė- technologiios

 

5

Fizinis ugdymas (D)

Dailė- technologijos

Muzika

Klasės valandėlė

Muzika

 

6

Konsultacija

 

 

Matematikos modulis

 

 

3b

1

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

 
 

2

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas (T)

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Šokis

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (BM)

Fizinis ugdymas (M.S.)

Pasaulio pažinimas

 

4

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų k.)

 

5

Fizinis ugdymas (D)

Muzika

Dailė-technologijos

Muzika

Klasės valandėlė

 

6

 

 

Matematikos  modulis

Konsultacija

 

 

4a

1

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas (M.S.)

Matematika

Dorinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų kalba)

 

2

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

 

3

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

 

4

Fizinis ugdymas (M.S.)

Teatras

Pasaulio pažinimas

Dailė-technologijos

Fizinis ugdymas (M.S.)

 

5

Muzika

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų k.)

Dailė-technologijos

Muzika

 

6

 

Lietuvių kalbos modulis

Konsultacija

Klasės valandėlė

 

 

4b

1

Pasaulio pažinimas

Dorinis ugdymas (T)

Matematika

Fizinis ugdymas (D.S.)

Lietuvių kalba

 

2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų k.)

 

3

Matematika

Teatras

Fizinis ugdymas (D.S.)

Matematika

Matematika

 

4

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų k.)

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

 

5

Fizinis ugdymas (M.S.)

Matematikas

Muzika

Muzika

Dailė-technologijos

 

6

Klasės valandėlė

 

Lietuvių kalbos modulis

Konsultacija

 

 

4c

1

Užsienio kalba( anglų kalba)

Teatras

Užsienio kalba (anglų kalba)

Dorinis ugdymas

Matematika

 

2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas (M.S.)

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (D.S.)

Fizinis ugdymas (D.S.)

Matematika

Dailė-technologijos

 

4

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė-technologijos

 

5

Muzika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Muzika

 

6

Klasės valandėlė

Konsultacija (užsieniečio)

Konsultacija

Teksto suvokimas