Pamokų tvarkaraštis 1– 4 kl. 2021-2022 m.m.

1–4 klasių pamokų tvarkaraštis
2021–2022 m. m. I pusmetis

Kl./ Eil. Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

1a

1

Dorinis ugdymas

Matematika

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

 

2

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Pasaulio  pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio  pažinimas

Matematika

 

4

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

Dailė-technologijos

 

5

Konsultacija

Lietuvių kalba

Muzika

Informacinės technologijos

Dailė-technologijos

 

6

 

Konsultacija (užs.)

 

 

 

 

1b

1

Dorinis ugdymas (E)

Konsultacija

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

 

2

Dorinis ugdymas (T)

Konsultacija

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

 

3

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

4

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Informacinės technologijos

 

5

Muzika

Dailė ir technologijos

Šokis

Dailė ir technologijos

Muzika

 

2a

1

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

Lietuvių kalba

 

2

Muzika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

 

3

Užsienio kalba (anglų)

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

4

Lietuvių kalba

Teatras

Lietuvių kalba

Dailė, technologijos

Muzika

 

5

Matematika

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė, technologijos

 

 

6

Dorinis ugdymas (T)

 

Konsultacija

Dorinis ugdymas (E)

 

 

2b

1

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Matematika

 

2

Užsienio kalba (anglų)

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Teatras

Užsienio kalba (anglų)

Dorinis ugdymas (T)

Konsultacija

Pasaulio pažinimas

 

4

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

 

5

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Muzika

 

6

 

 

 

Dorinis ugdymas (E)

Konsultacija

 

 

3a

1

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

 

2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

Lietuvių kalba

 

3

Dorinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

4

Fizinis ugdymas

Šokis

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

 

5

Muzika

Pasaulio pažinimas

Muzika

Dailė ir technologijos

 

 

6

 

Matematikos modulis

Konsultacija

 

 

 

3b

1

Užsienio kalba(anglų)

Dorinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 
 

2

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

3

Pasaulio pažinimas

Matematika

Matematika

Dailė ir technologijos

Matematika

 

4

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Muzika

 

5

Šokis

Muzika

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

 

6

 

Matematikos  modulis

Konsultacija

 

 

 

3c

1

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

 

2

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (anglų

 

3

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

 

4

Pasaulio pažinimas

Užsienio kalba (anglų)

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Muzika

 

5

Muzika

Šokis

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematikos modulis

 

6

Konsultacija (užs.)

 

 

Konsultacija

 

 

4a

1

Matematika

Teatras

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

 

2

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

 

4

Užsienio kalba (anglų

Fizinis ugdymas

Užsienio kalba (anglų

Matematika

Dailė ir technologijos

 

5

Dorinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Muzika

Muzika

Dailė ir technologijos

 

6

 

 

Lietuvių kalbos  modulis

 

Konsultacija

 

4b

1

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

2

Lietuvių kalba

Teatras

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

3

Matematika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Fizinis ugdymas

 

4

Užsienio kalba (anglų

Dorinis ugdymas (T)

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

Konsultacija

Pasaulio pažinimas

Matematika

 

5

Užsienio kalba (anglų

Dorinis ugdymas (E)

Pasaulio pažinimas

Užsienio kalba (anglų)

Konsultacija

Dailė ir darbeliai

Lietuvių kalbos modulis

 

6

 

Muzika

Muzika

Dailė ir darbeliai