Specialusis pedagogas, logopedas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Loreta Žiūrienė Specialioji pedagogė, logopedė


 

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00–8.30

Pasiruošimas pratyboms

8.00–8.30

Pasiruošimas pratyboms

8.00–8.30

Pasiruošimas pratyboms

8.00–8.30

Pasiruošimas pratyboms

7.30–11.00

Logopedinės

pratybos

8.30–9.15

2 pgr. spec.

pratybos

8.30–9.15

Indiv. spec.

pratybos

8.30–9.15

1 pgr. log.

pratybos

8.30–9.15

3 pgr. log.

pratybos

 

9.30–10.10

3 pgr. spec.

pratybos

9.30–10.10

7 pgr. log.

pratybos

9.30–10.10

2 pgr. log.

pratybos.

9.30–10.10

1 pgr. spec.

pratybos

11.00–16.30

Dokumentų tvarkymas (priemonių rengimas, kalbos kortelių pildymas, žurnalo pildymas, tėvų konsultavimas).

10.10–11.05

5 pgr. spec

pratybos

10.45–11.30

1 pgr. log.

pratybos

 

10.45–11.30

3 pgr. log.

pratybos

10.45–11.30

4 pgr. log.

pratybos

 

11.45–12.30

Indiv. spec.

pratybos

11.40–12.30

4 pgr. spec.

pratybos

11.40–12.30

Indiv. spec.

pratybos

11.40–12.30

5 pgr. log.

pratybos

 

12.40–13.25

7 pgr. spec.

pratybos

12.40–13.25

3 pgr. spec.

pratybos

12.40–13.25

5 pgr. spec.

pratybos

12.40–13.25

6 pgr. spec.

pratybos

 

13.35–14.15

Indiv. spec.

pratybos

13.35–14.15

2 prg. log.

pratybos

13.35–14.15

2 pgr. spec.

pratybos

 

13.35.–14.15

5 pgr. spec.

 pratybos

 

 

14.25–17.00

Dokumentų tvarkymas (žurnalo pildymas, pirminio SUP įvertinimo aprašymas, ugdymosi pasiekimų aprašo tvarkymas).

14.25–15.10

8 prg. spec.

pratybos

14.25–15.10

 4, 3 pgr. spec. pratybos

14.15–15.45

Mokinių darbų tikrinimas, priemonių rengimas.

 

15.10–16.00

„Apvalus stalas“, tėvų, mokytojų konsultavimas.

15.10–16.00

VGK. Specialistų susirinkimai.

 

 

 Pastaba: pirminis SUP ar kalbos tyrimas atliekamas kontaktinių valandų laiku.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos:

 • Atlieka pirminį ir pakartotinį mokinio žinių, gebėjimų įvertinimą.
 • Nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Logopedo pagalba teikiama, jei mokinys:

 • Netaisyklingai taria garsus ar garsą.
 • Šnekamojoje kalboje keičia garsus.
 • Sutrikęs foneminis suvokimas, rašydamas praleidžia raides, keičia panašiai skambančias fonemas.
 • Painioja optiškai panašias raides.

Logopedo darbo kryptys:

 • Nustato mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimus.
 • Sudaro kalbos ir kalbėjimo programas
 • Veda individualias, pogrupines, grupines pratybas.
 • Esant reikalui siunčia konsultavimui į Kaišiadorių PPT

 

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05