Specialusis pedagogas, logopedas

Specialiąją pedagoge gimnazijoje dirba

Loreta Žiūrienė Specialioji pedagogė, logopedė


 

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.30 pasiruošimas pratyboms

8.00-8.30 

pasiruošimas pratyboms

8.00-8.30

Pasiruošimas pratyboms

8.00-8.30

Pasiruošimas pratyboms

7.30-11.00

Logopedinės

pratybos

8.30-9.15

2 pgr. spec.

pratybos

8.30-9.15

Indiv. spec.

pratybos

8.30-9.15

1 pgr.log.

pratybos

8.30-9.15

3 pgr.log.

pratybos

 

9.30-10.10

3 pgr. spec.

pratybos

9.30-10.10

7 pgr.log

pratybos

9.30-10.10

2 pgr. log.

pratybos.

9.30-10-10

1 pgr.spec.

pratybos

11.00-16.30

Dokumentų tvarkymas (priemonių rengimas, kalbos kortelių pildymas, žurnalo pildymas, tėvų konsultavimas).

10.10-11.05

5 pgr.spec

pratybos

10.45-11.30

1pgr. log

pratybos

 

10.45-11.30

3 pgr.log

pratybos

10.45-11.30

4 pgr. log.

pratybos

 

11.45-12.30

Indiv. spec.

pratybos

11.40-12.30

4 pgr. spec.

pratybos

11.40-12.30

Indiv. spec.

pratybos

11.40-12.30

5 pgr. log.

pratybos

 

12.40-13.25

7 pgr. spec.

pratybos

12.40-13.25

3 pgr. spec.

pratybos

12.40-13.25

5 pgr. spec.

pratybos

12.40-13.25

6 pgr. spec.

pratybos

 

13.35-14.15

Indiv. spec.

pratybos

13.35-14-15

2 prg. log.

pratybos

13.35-14-15

2 pgr. spec.

pratybos

 

13.35.-14.15

5 pgr. spec.

 pratybos

 

 

14.25.-17.00

Dokumentų tvarkymas (žurnalo pildymas, pirminio SUP įvertinimo aprašymas, ugdymosi pasiekimų aprašo tvarkymas).

14.25-15.10

8 prg. spec

pratybos

14.25-15.10

 4, 3 pgr. spec. pratybos

14.15-15.45

Mokinių darbų tikrinimas, priemonių rengimas.

 

15.10-16.00

„Apvalus stalas“, tėvų, mokytojų konsultavimas.

15.10-16.00

VGK. Specialistų susirinkimai.

 

 

 Pastaba: pirminis SUP, ar kalbos tyrimas atliekamas kontaktinių valandų laiku.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos:

 • Atlieka pirminį ir pakartotinį mokinio žinių, gebėjimų įvertinimą.
 • Nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Logopedo pagalba teikiama, jei mokinys:

 • Netaisyklingai taria garsus ar garsą.
 • Šnekamojoje kalboje keičia garsus.
 • Sutrikęs foneminis suvokimas, rašydamas praleidžia raides, keičia panašiai skambančias fonemas.
 • Painioja optiškai panašias raides.

Logopedo darbo krytys:

 • Nustato mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimus.
 • Sudaro kalbos ir kalbėjimo programas
 • Veda individualias, pogrupines, grupines pratybas.
 • Esant reikalui siunčia konsultavimui į Kaišiadorių PPT

 

Atnaujinta: 2021-02-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05