Gimnazijos istorija

Iš mokyklos istorijos…

1777 m. rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta Rumšiškių mokykla

1908 m. atidaryta privati „Saulės“ pradinė mergaičių mokykla, veikė valdiška pradžios mokykla

1917-1919 m. m. Rumšiškių liaudies mokyklą lankė poetas Jonas Aleksandravičius (Aistis)

1918 m. Rumšiškių pradžios mokykloje dirbo Kostas Stiklius – knygnešys, liaudies švietėjas, poetas, vertėjas.

1933-1935 m. m. ant Nemuno kranto pastatyta dviaukštė medinė 6 skyrių pradžios mokykla. Naujoji mokykla pavadinta vyskupo Antano Baranausko vardu — taip įamžinti būsimo poeto ir vyskupo mokymosi metai Rumšiškių raštininkų mokykloje 1851-1853 m.

1940-1941 m. m. iš mokyklos pavadinimo išbrauktas vyskupo Antano Baranausko vardas

1946-1947 m. m. Rumšiškių mokykla tampa progimnazija

1951-1952 m. m. Rumšiškių mokykla pavadinta vidurine

1953-1954 m. m. išleista I-oji abiturientų laida

1959 m. pastatyta dabartinė mokykla (pastačius Kauno HAE, senosios Rumšiškės buvo perkeltos į aukštesnę vietą)

1960 m. sausio 10 d. mokykla atvėrė duris naujųjų Rumšiškių moksleiviams

1962-1963 m. m. pastatyta mokyklos dirbtuvės ir šiltnamis

1976 m. mokyklą baigė Vaidotas Daunys — būsimasis poetas, filosofas, eseistas, „Naujosios Romuvos“, „Krantų“ redaktorius

1982-1983 m. m. pastatytas mokyklos priestatas

1993 m. birželio 25 d. mokyklai grąžintas vyskupo Antano Baranausko vardas

2002-2003 m. m. išleista 50-toji abiturientų laida

2006 m. įkurta Vaidoto Daunio klasė

2007 m. pradėta mokyklos renovacija (kapitalinis senojo pastato remontas)

2009 m.  prie mokyklos prijungtas Dovainonių skyrius

2010 m. renovuota biblioteka

2011 m. suteiktas gimnazijos statusas

2013 m. bibliotekai – informaciniam centrui suteiktas Audronės Glosienės vardas

2013 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu

2013 m. pradėta statyti sporto salė

2018 m. atidaryta sporto salė

2019 m. prie mokyklos prijungtas Pravieniškių skyrius

Direktoriai

 • 1952–1962 m. Ona Unikaitė
 • 1962–1963 m. Bronius Červokas
 • 1963–1971 m. Ekaterina Žukauskienė
 • 1971–1980 m. Vincas Cipkus
 • 1980–1985 m. Juozas Kniūkšta
 • 1985–1987 m. Margarita Kniūkštienė
 • 1987–1997 m. Kazimieras Žakevičius
 • nuo 1997 m. Artūras Čepulis

Įžymūs mokiniai

Jonas Aistis

Gimė 1904 m. Liepos 7 d. Kampiškėse, netoli Rumšiškių, tuometinėje Kauno apskrityje. Augo kalvio šeimoje. Mokėsi Rumšiškių pradžios mokykloje, vėliau Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 1927 m. įstojo į Kauno universitetą studijuoti lituanistikos, tuo pat metu dirbo raštininku Žemės banke. Studijavo iki 1932 m. 1926 m. „Ateities“ žurnale išspausdino pirmąjį eilėraštį „Gegutėlė“. Pirmuosius poetinius bandymus palaikė Jono klasės draugai - būsimasis „Pjūvio“ redaktorius Petras Juodelis ir Antanas Miškinis. Poeto eilėraščius gerai įvertino ir Kazys Binkis. 1936 m. poetui skiriama Švietimo ministerijos stipendija ir jis išvyksta į Prancūziją, Grenobilio universitetą studijuoti prancūzų kalbos ir literatūros. Nuo to laiko į Lietuvą jis nebegrįžo.iki 1940 m. pasirašinėjo kaip Kossu-Aleksandravičius, Aleksandriškis, Kuosa-Aleksandriškis, nuo 1952 m. oficiali pavardė Aistis. 1946 m. persikėlė gyventi į JAV. Iš pradžių dirbo Marianapolio kolegijoje, dėstė lietuvių, prancūzų ir ispanų kalbas. 1952 m. persikėlė į Niujorką ir dirbo Laisvosios Europos komitete, rengė okupuotos Lietuvos laikraščių ir knygų analitines apžvalgas. Nuo 1958 m. dirbo JAV Kongreso bibliotekojeVašingtone. 1973 m. birželio 13 d. mirė Vašingtone. 2000 m. birželio 29 d. perlaidotas Rumšiškių kapinėse. 1994 m. minint 90-ąsias poeto gimimo metines Rumšiškėse pastatytas paminklinis biustas. 1997 m. atidarytas poeto vardo muziejus Rumšiškėse.

2004 m. švenčiant 100-ąsias poeto gimimo metines sugrąžino Jono Aisčio literatūros premija (buvo įsteigta sovietmečiu). Ji skiriama už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje.

Vaidotas Daunys

Nuo 1965 iki 1972 mokėsi Kauno II vidurinėje mokykloje (Maironio gimnazija), vėliau – Rumšiškių vidurinėje mokykloje. 1981 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1981–1987 m. – žurnalo „Pergalė“ redakcijos skyriaus redaktorius, 1987–1988 m. – žurnalo „Žvaigždutė“ vyriausiasis redaktorius, 1988–1995 m. – žurnalo „Krantai“ vienas kūrėjų ir vyriausiasis redaktorius. 1985–1989 m. redagavo jaunųjų kultūros almanachą „Veidai“. Regnum fondo įkūrėjas. Nuo 1991 m. leido almanachą „Regnum“. 1994–1995 m. – atgaivinto žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius. Tragiškai žuvo oro balionų varžybose.

Gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros kabinetas pavadintas Vaidoto Daunio vardu.

Audronė Bulbovaitė-Glosienė

1964-1975 m. Rumšiškių vidurinėje mokykloje mokėsi Audronė Bulbovaitė-Glosienė, socialinių mokslų daktarė, docentė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės katedros vedėja. Jos vardu gimnazijoje pavadintas biblioteka - informacinis centras.

Atnaujinta: 2020-04-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05