Gimnazijos istorija

Iš mokyklos istorijos…

1777 m. rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta Rumšiškių mokykla.

1908 m. atidaryta privati „Saulės“ pradinė mergaičių mokykla, veikė valdiška pradžios mokykla.

19171919 m. m. Rumšiškių liaudies mokyklą lankė poetas Jonas Aleksandravičius (Aistis).

1918 m. Rumšiškių pradžios mokykloje dirbo Kostas Stiklius – knygnešys, liaudies švietėjas, poetas, vertėjas.

19331935 m. m. ant Nemuno kranto pastatyta dviaukštė medinė 6 skyrių pradžios mokykla. Naujoji mokykla pavadinta vyskupo Antano Baranausko vardu — taip įamžinti būsimo poeto ir vyskupo mokymosi metai Rumšiškių raštininkų mokykloje 1851-1853 m.

19401941 m. m. iš mokyklos pavadinimo išbrauktas vyskupo Antano Baranausko vardas.

19461947 m. m. Rumšiškių mokykla tampa progimnazija.

19511952 m. m. Rumšiškių mokykla pavadinta vidurine.

19531954 m. m. išleista I-oji abiturientų laida.

1959 m. pastatyta dabartinė mokykla (pastačius Kauno HAE, senosios Rumšiškės buvo perkeltos į aukštesnę vietą).

1960 m. sausio 10 d. mokykla atvėrė duris naujųjų Rumšiškių moksleiviams.

19621963 m. m. pastatyta mokyklos dirbtuvės ir šiltnamis.

1976 m. mokyklą baigė Vaidotas Daunys — būsimasis poetas, filosofas, eseistas, „Naujosios Romuvos“, „Krantų“ redaktorius.

19821983 m. m. pastatytas mokyklos priestatas.

1993 m. birželio 25 d. mokyklai grąžintas vyskupo Antano Baranausko vardas.

20022003 m. m. išleista 50-toji abiturientų laida.

2006 m. įkurta Vaidoto Daunio klasė.

2007 m. pradėta mokyklos renovacija (kapitalinis senojo pastato remontas).

2009 m.  prie mokyklos prijungtas Dovainonių skyrius.

2010 m. renovuota biblioteka.

2011 m. suteiktas gimnazijos statusas.

2013 m. bibliotekai-informaciniam centrui suteiktas Audronės Glosienės vardas.

2013 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu.

2013 m. pradėta statyti sporto salė.

2018 m. atidaryta sporto salė.

2019 m. prie mokyklos prijungtas Pravieniškių skyrius.

Direktoriai

 • 1952–1962 m. Ona Unikaitė
 • 1962–1963 m. Bronius Červokas
 • 1963–1971 m. Ekaterina Žukauskienė
 • 1971–1980 m. Vincas Cipkus
 • 1980–1985 m. Juozas Kniūkšta
 • 1985–1987 m. Margarita Kniūkštienė
 • 1987–1997 m. Kazimieras Žakevičius
 • nuo 1997 m. Artūras Čepulis

Įžymūs mokiniai

Jonas Aistis

Gimė 1904 m. liepos 7 d. Kampiškėse, netoli Rumšiškių, tuometinėje Kauno apskrityje. Augo kalvio šeimoje. Mokėsi Rumšiškių pradžios mokykloje, vėliau Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 1927 m. įstojo į Kauno universitetą studijuoti lituanistikos, tuo pat metu dirbo raštininku Žemės banke. Studijavo iki 1932 m. 1926 m. „Ateities“ žurnale išspausdino pirmąjį eilėraštį „Gegutėlė“. Pirmuosius poetinius bandymus palaikė Jono klasės draugai būsimasis „Pjūvio“ redaktorius Petras Juodelis ir Antanas Miškinis. Poeto eilėraščius gerai įvertino ir Kazys Binkis. 1936 m. poetui skiriama Švietimo ministerijos stipendija ir jis išvyksta į Prancūziją, Grenobilio universitetą studijuoti prancūzų kalbos ir literatūros. Nuo to laiko į Lietuvą jis nebegrįžo. Iki 1940 m. pasirašinėjo kaip Kossu-Aleksandravičius, Aleksandriškis, Kuosa-Aleksandriškis, nuo 1952 m. oficiali pavardė Aistis. 1946 m. persikėlė gyventi į JAV. Iš pradžių dirbo Marianapolio kolegijoje, dėstė lietuvių, prancūzų ir ispanų kalbas. 1952 m. persikėlė į Niujorką ir dirbo Laisvosios Europos komitete, rengė okupuotos Lietuvos laikraščių ir knygų analitines apžvalgas. Nuo 1958 m. dirbo JAV Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 1973 m. birželio 13 d. mirė Vašingtone. 2000 m. birželio 29 d. perlaidotas Rumšiškių kapinėse. 1994 m. minint 90-ąsias poeto gimimo metines Rumšiškėse pastatytas paminklinis biustas. 1997 m. atidarytas poeto vardo muziejus Rumšiškėse.

2004 m. švenčiant 100-ąsias poeto gimimo metines sugrąžinta Jono Aisčio literatūros premija (buvo įsteigta sovietmečiu). Ji skiriama už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje.

Vaidotas Daunys

Nuo 1965 iki 1972 mokėsi Kauno II vidurinėje mokykloje (Maironio gimnazija), vėliau – Rumšiškių vidurinėje mokykloje. 1981 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1981–1987 m. – žurnalo „Pergalė“ redakcijos skyriaus redaktorius, 1987–1988 m. – žurnalo „Žvaigždutė“ vyriausiasis redaktorius, 1988–1995 m. – žurnalo „Krantai“ vienas kūrėjų ir vyriausiasis redaktorius. 1985–1989 m. redagavo jaunųjų kultūros almanachą „Veidai“. Regnum" fondo įkūrėjas. Nuo 1991 m. leido almanachą „Regnum“. 1994–1995 m. – atgaivinto žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius. Tragiškai žuvo oro balionų varžybose.

Gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros kabinetas pavadintas Vaidoto Daunio vardu.

Audronė Bulbovaitė-Glosienė

19641975 m. Rumšiškių vidurinėje mokykloje mokėsi Audronė Bulbovaitė-Glosienė, socialinių mokslų daktarė, docentė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės katedros vedėja. Jos vardu gimnazijoje pavadintas biblioteka-informacinis centras.

Gimnazijos istorija senose nuotraukose (maždaug 1938 metai):

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05