Socialinė veikla

Mokinių kompetencijoms ugdyti organizuojama praktinė socialinė veikla. Organizuojant socialinę veiklą atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus (pagal mokymosi koncentrus):

 • 5-6 klasių mokinių veikla turi būti labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, mokyklos bendruomenėje,
 • 7-8 klasių mokinių veikla turi būti  labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;
 • I–II (9-10) klasių mokinių veikla turi būti orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą; visuomeninės atsakomybės; aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

Socialinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma. Ji siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis ir pan. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę veiklą. Per mokslo metus jai skiriama ne mažiau kaip 5 pamokos (valandos). Tai mokinio pasirinkta ar mokyklos rekomenduojama veikla, kuri gali būti vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu arba kitu laiku. Socialinė veikla skirta ugdyti praktinius piliečio gebėjimus, ji gali būti įgyvendinama bendradarbiaujant su vietos savivaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis.

Socialinės veiklos apskaitos lapas

Veiklos gimnazijoje:

 • BIBLIOTEKA
  Knygų tvarkymas (klijavimas, lipdymas ir pan), darbas su informacine sistema MOBIS (knygų suvedimas), lentynų, bibliotekos interjero tvarkymas, gražinimas (pvz., knygų lentynų skirtukų naujinimas), pagalba nurašant nebetinkamas knygas.

Kreiptis: bibliotekininkė Ramunė Taparauskienė

Partnerių, galinčių pasiūlyti veiklų socialinėms valandoms, kontaktai:

 • LLBM:

Kreiptis: LLBM direktoriaus pavaduotojas Antanas Andriulaitis, e.paštas:  antanas.andriulaitis@llbm.lt

 • RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS
  Pasiruošimas renginiams;
  Pagalba renginio metu (rūbinėje, dalyvių sutikimas, šventės emblemų dalijimas, dovanų teikimas);
  Aplinkos tvarkymo darbai.

Kreiptis: Gražina Kazanavičienė, e.paštas: rumsiskiukulturoscentras@gmail.com

 • RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS, DOVAINONIŲ SKYRIUS
  Erdvių papuošimas renginiui;
  Pagalba renginio metu (dalyvių sutikimas, šventės emblemų dalijimas, dovanų teikimas, arbatos ruošimas);
  Aplinkos tvarkymo darbai.

Kreiptis: Genė Prunskienė, e.paštas: gene.prunskiene@gmail.com

 • RUMŠIŠKIŲ BIBLIOTEKA
  Knygų taisymas;
  Nurašytų knygų pakavimas;

Kreiptis: Gražina Raudeliūnienė, e.paštas: rumsiskes@kaisiadoriuvb.lt

 • DOVAINONIŲ BIBLIOTEKA
  Bibliotekos papuošimas šventėms;
  Informacijos paieška parodoms;
  Knygų taisymas;
  Nurašytų knygų pakavimas;
  Straipsnių apie renginius kūrimas.

Kreiptis: Violeta Sadauskienė, e.paštas: dovainonys@kaisiadoriuvb.lt

 • VšĮ Rumšiškių senelių globos namai „Auksinis amžius“
  Senelių globos namuose mokiniai galėtų pabendrauti su seneliais, pažaisti stalo žaidimus tokius kaip šaškės ar šachmatai, paklausyti tikrų istorijų apie tarpukario Lietuvą, pasivaikščioti lauke su seneliais, pamokyti naudotis kompiuteriu.

Kreiptis: Ričardas Glinskas, e.paštas: auksinis.amzius@gmail.com

 • VšĮ Rumšiškių dienos centras
  Pagalba vaikams, ruošiant pamokas,
  Žaidimai, pokalbiai su dienos centro vaikais
  Darbeliai, pasiruošimas renginiams
  Protų mūšiai su dienos centro vaikais
  Pagalba socialinių projektų organizavime

Kreiptis: Daiva Siaurusaitienė, e.paštas: daiva.siaurusaitiene@gmail.com

 

Atnaujinta: 2020-04-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • PROJEKTO VIEŠINIMAS
Pamokų laikas
7. 14.25 - 15.10
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05
E-mokykla