Didžiuojamės
Dėkojame mokytojams už mokinių paruošimą!
Dėkojame mokytojai Linai Gutauskienei už mokinių paruošimą konkursui.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojams Vytautui Čižauskui ir Egidijui Žagarui.
Dėkojame mokytojai Gitai Gofmanienei.
Dėkojame matematikos mokytojams už mokinių paruošimą.
Mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.
Dėkojame mokytojai S. Vimantienei.
Mokinė dalyvavo rajono piešinių ir plakatų konkursuose.
Dėkojame mokytojui N. Plančiūnui už mokinių parengimą olimpiadai.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštiene.
Dėkojame mokytojui V. Čižauskui
Dėkojame mokytojai Linai Gutauskienei!