Komisijos ir darbo grupės

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

 • Vida Veliuonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė ir koordinatorė;
 • Gita Gofmanienė – mokytoja, narė;
 • Daiva Vaičiulionienė – mokytoja, narė;
 • Edita Rugilė Jasevičienė – mokytoja, narė;
 • Irena Zelenkauskienė – mokytoja, narė.

Vaiko gerovės komisija

 • Artūras Čepulis, direktorius – pirmininkas;
 • Žydrūnė Marčiulionienė, klasės auklėtoja, mokytojo padėjėja – pirmininko pavaduotoja;
 • Vida Veliuonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
 • Audronė Noreikienė, mokytoja – sekretorė;
 • Agnė Karlonaitė, mokytoja – narė;
 • Margarita Kniūkštienė, mokytoja – narė;
 • Jolita Bernatonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;
 • Jurgita Sadauskaitė-Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
 • Daiva Siaurusaitienė, Rumšiškių dienos centro direktorė – socialinė partnerė;
 • Žygimantas Stankevičius, mokytojas – narys;
 • Inga Alseikienė, Pravieniškių vaikų dienos grupės socialinė pedagogė – socialinė partnerė;
 • Dominyka Ražanskaitė, psichologė – narė;
 • Asta Chmeliauskienė, socialinė pedagogė – narė;
 • Loreta Žiūrienė, specialioji pedagogė – narė.

Gimnazijos krizių valdymo komandos sąrašas

 • Artūras Čepulis, gimnazijos direktorius – vadovas;
 • Dominyka Ražanskaitė – psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
 • Artūras Čepulis – komunikacija su žiniasklaida ir mokyklos bendruomene;
 • Laura Mažylė – informacijos parengimas komunikacijai;
 • Asta Chmeliauskienė – saugumo priežiūra ir komunikacija su policija ir saugos tarnyba;
 • Jolita Bernatonienė – pirmosios medicinos pagalbos organizavimas;
 • Vida Veliuonienė – administraciniai darbai;
 • Jurgita Sadauskaitė-Barysienė – pavaduoja vadovą esant reikalui.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 1. Artūras Čepulis – direktorius, atestacijos komisijos pirmininkas;
 2. Margarita Kniūkštienė – mokytoja, atestacijos komisijos sekretorė;
 3. Gintarė Markevičienė –  mokytoja, narė;
 4. Daiva Vaičiulionienė – mokytoja, narė;
 5. Neringa Šeškauskienė – gimnazijos tarybos atstovė, narė;
 6. Arvydas Maciulevičius – gimnazijos tarybos atstovas, narys;
 7. Edita Navickienė  – Kaišiadorių r. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  vyr. specialistė, narė.

 

Atnaujinta: 2024-03-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05