Komisijos ir darbo grupės

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

 • Vida Veliuonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė ir koordinatorė,
 • Gita Gofmanienė – mokytoja, narė,
 • Rūta Glodenienė – mokytoja, narė,
 • Dovilė Sadauskienė – mokytoja, narė,
 • Daiva Vaičiulionienė, mokytoja, narė.

Vaiko gerovės komisija:

 • Artūras Čepulis, direktorius, pirmininkas;
 • Žydrūnė Marčiulionienė, klasės auklėtoja, mokytojo padėjėja pirmininko pavaduotoja;
 • Vida Veliuonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 • Audronė Noreikienė, mokytoja, sekretorė;
 • Margarita Kniūkštienė, mokytoja, narė;
 • Laimutė Juškienė, mokytoja, narė;
 • Jolita Bernatonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė;
 • Jurgita Sadauskaitė-Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 • Daiva Siaurusaitienė, Rumšiškių dienos centro direktorė, socialinė partnerė;
 • Inga Alseikienė, Pravieniškių vaikų dienos grupės socialinė pedagogė, socialinė partnerė;
 • Dominyka Ražanskaitė, psichologė, narė;
 • Asta Chmeliauskienė, socialinė pedagogė, narė;
 • Loreta Žiūrienė, specialioji pedagogė, narė.

Ugdymo karjerai  darbo grupė:

 • Sandra Vimantienė – koordinatorė karjerai;
 • Vida Veliuonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Asta Chmeliauskienė – socialinė pedagogė;
 • Viorika Burhaj – psichologė;
 • Dominyka Ražanskaitė – psichologės asistentė. 

Gimnazijos krizių valdymo komandos sąrašas:

 • Artūras Čepulis, gimnazijos direktorius - vadovas, tel. Nr. 8 682 14420;
 • Dominyka Ražanskaitė - psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas, tel Nr. 8 696 17025;
 • Artūras Čepulis - komunikacija su žiniasklaida ir mokyklos bendruomene, tel. Nr. 8 682 14420;
 • Žydrūnė Marčiulionienė - informacijos parengimas komunikacijai, tel. Nr. 8 686 95592;
 • Asta Chmeliauskienė - saugumo priežiūra ir komunikacija su policija ir saugos tarnyba, tel. Nr. 8 611 52985;
 • Jolita Bernatonienė - pirmosios medicinos pagalbos organizavimas, tel. Nr. 8 655 75817;
 • Vida Veliuonienė - administraciniai darbai, tel. Nr. 8 685 57291;
 • Jurgita Sadauskaitė- Barysienė - pavaduoja vadovą esant reikalui, tel. Nr. 8 616 54293.

 

Atnaujinta: 2021-01-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.35 - 13.20
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05