Administracija

Artūras Čepulis Direktorius

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus 2016–2022 m. veiklos ataskaitos.

Fizikos ir astronomijos vyr. mokytojas
Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas (1987 m.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis 8.00–16.30 12.00–12.30

Interesantų priėmimo laikas

Savaitės diena

Priėmimo laikas

Pirmadienis

8.00–10.00

Trečiadienis

15.00–17.00

Penktadienis

12.00–13.00

Kontaktai Telefonas +370 637 37424
Mobilusis +370 682 14420

El. paštas Rašyti

Jurgita Sadauskaitė-Barysienė I direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Šiaulių universitetas, pradinis ugdymas (2003 m.)
VDU, ugdymo organizavimas (edukologijos magistras) (2006 m.)

Pagrindinės veiklos sritys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinio ugdymo I dalis, neformalusis ugdymas, metodinės tarybos veikla, mokinių savivaldos veikla, pradinio ugdymo, menų, technologijų ir kūno kultūros grupių veikla, 1–4, 5–6 klasės auklėtojų veikla.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30 12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30 12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis 8.00–16.30 12.00–12.30

Kontaktai Telefonas +370 637 37424
Mobilusis +370 616 54293

El. paštas Rašyti

Vida Veliuonienė II direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Matematikos mokytoja

Aukštasis, Lietuvos Žemės ūkio universitetas inžinierius dėstytojas (1984 m.)
Vilniaus pedagoginis universitetas edukologijos magistras (2003 m.)

Pagrindinės veiklos sritys: pagrindinio ugdymo I dalis (7–8 kl.), pagrindinio ugdymo II dalis (I–II kl.), vidurinis ugdymas,  vidaus kokybės įsivertinimas,  ugdymo karjerai organizavimo veikla,  specialiojo pedagogo veikla, kalbų, socialinių mokslų metodinė veikla, brandos egzaminų, PUPP organizavimas.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis 8.00–16.30 12.00–12.30

Kontaktai Telefonas +370 637 37424
Mobilusis +370 685 57291

El. paštas Rašyti

Vytautas Stanionis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
CV

Istorijos magistras, 2014 m.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

15.30–17.00

Antradienis

9.15–12.00

Trečiadienis

9.15–12.00

15.30–17.00

Ketvirtadienis

8.00–17.00

12.00–12.30

Penktadienis

9.30–11.00

15.30–17.00

Kontaktai Mobilusis +370 676 41293

El. paštas Rašyti

Saulius Petryla Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Spec. vidurinis, Plungės statybos technikumas (1985 m.)

Pagrindinės veiklos sritys: paskirstyti aptarnaujančio personalo darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, organizuoti gimnazijos aprūpinimą baldais, inventoriumi, org. technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, organizuoti gimnazijos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis, kontroliuoti gimnazijos turto, patalpų, inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją, tvarkyti prekių, materialinių vertybių apskaitą.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

Penktadienis 8.00–16.30 12.00–12.30

Kontaktai Telefonas (8 346) 20261

El. paštas Rašyti

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05