Administracija

Artūras Čepulis Direktorius

Fizikos ir astronomijos vyr.mokytojas
Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas (1987 m.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 346 47141
Mobilusis 8 682 14420

El. paštas Rašyti

Jurgita Sadauskaitė- Barysienė I direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Šiaulių universitetas, pradinis ugdymas (2003 m.)
VDU, ugdymo organizavimas (edukologijos magistras) (2006 m.)

Pagrindinės veiklos sritys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinio ugdymo I dalis, neformalusis ugdymas, metodinės tarybos veikla, mokinių savivaldos veikla, pradinio ugdymo, menų, technologijų ir kūno kultūros grupių veikla, 1-4, 5-6 klasės auklėtojų veikla.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 346 47243
Mobilusis 861654293

El. paštas jurgita.sb@gmail.com
El. paštas Rašyti

Vida Veliuonienė II direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Matematikos mokytoja

Aukštasis, Lietuvos Žemės ūkio universitetas inžinierius dėstytojas (1984 m.)
Vilniaus pedagoginis universitetas edukologijos magistras (2003 m.)

Pagrindinės veiklos sritys: pagrindinio ugdymo I dalis (7-8 kl.), pagrindinio ugdymo II dalis (I-II kl.), vidurinis ugdymas,  vidaus kokybės įsivertinimas,  ugdymo karjerai organizavimo veikla,  specialiojo pedagogo veikla, kalbų, socialinių mokslų metodinė veikla, Brandos egzaminų, PUUP organizavimas.
 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 346 47243
Mobilusis 868557291

El. paštas Rašyti

Saulius Petryla Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Spec.vidurinis, Plungės statybos technikumas (1985 m.)

Pagrindinės veiklos sritys: paskirstyti aptarnaujančio personalo darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, organizuoti gimnazijos aprūpinimą baldais, inventoriumi, orgtechnika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, organizuoti gimnazijos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis, kontroliuoti gimnazijos turto, patalpų, inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją, tvarkyti prekių – materialinių vertybių apskaitą

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 346 47238

El. paštas s.petryla@gmail.com
El. paštas Rašyti

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.35 - 13.20
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05