Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketv. 2024-05-14 18:29:01 3.57 MB
2023 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. 2024-03-13 18:47:50 16.16 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketv. 2024-03-13 18:47:50 3.05 MB
2022 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. IV ketv. 2023-05-23 10:02:57 49.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketv. 2023-05-23 10:02:16 2.63 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketv. 2023-05-23 10:01:43 2.62 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketv. 2023-05-23 10:00:58 2.24 MB
2021 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. IV ketv. 2022-04-07 08:59:43 4.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketv. 2022-04-07 08:59:43 2.44 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketv. 2022-04-07 08:59:43 2.49 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketv. 2022-04-07 08:59:43 3.34 MB
2020 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 2021-03-24 06:54:56 5.29 MB
III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv. 2020-12-28 15:28:47 1.09 MB
II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. 2021-02-05 16:21:55 2.38 MB
I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:50 2.39 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:20 4.65 MB
2019 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. IV ketv. 2020-05-24 15:35:31 7.87 MB
III ketvirtis
Biudžeto vykdymo atask. rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:16 685.43 KB
f-2 B pagalbos spec. išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:17 342.75 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 675.62 KB
f-2 B soc. aps. patiekalų išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 330.88 KB
f-2 BKL įsiskolinimams dengti už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 379.22 KB
f-2 K mokymo reikmėms krepšelis už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 445.05 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 347.07 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 365.2 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 659.44 KB
Finansinės būklės atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 853.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 640.45 KB
Veiklos rezultatų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 525.86 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:22 419.02 KB
II ketvirtis
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 672.47 KB
f-2 B švietimo pagalbos spec. dalinis finansav. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 341.52 KB
f-2 BKL. įsiskolinimams dengti už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:58 376.58 KB
f-2 K mokinio krepšelis už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 441.12 KB
f-2 M nemok. mokinių maitin. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 333.24 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 361.06 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 620.25 KB
Biudžeto vykd. ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 686.87 KB
f-2 B patiekalų išl. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 328.57 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 438.47 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 884.66 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 629.42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 538.7 KB
I ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:19 440.39 KB
Finansinės būklės ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 887.48 KB
Finansinių ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 633.83 KB
f-2 B sav. biudž. lėšos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 685.17 KB
f-2 BKL sav. b. l. 2018 m. įsiskolinimams dengti už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 384.86 KB
f-2 K krepšelis už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 450.58 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 339.03 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 356.03 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:24 641.32 KB
Biudžeto išlaidų vykd. ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 735.66 KB
f-2 B pagalbos spec. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 345.11 KB
f-2 B patiekalų gamybos išl. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 334.22 KB
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:26 542.18 KB
2018 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 774.76 KB
f-2 B patiekalų gamyb. išl. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 344.46 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:59 694.69 KB
f-2 K krepšelis už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 476.17 KB
f-2 M nemok. maitin. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 345.4 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 375.83 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 409.93 KB
2017 metų ataskaitos
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę pask. ir jų panaudoj. 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:39 715.1 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:41 844.85 KB
Finansinių atask. rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:43 5.53 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 368.04 KB
Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 869.86 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 460.1 KB
2016 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:15 847.72 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 5.41 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 276.88 KB
Pinigų srautų ataskaita 2016 m, gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 631.36 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 465.69 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 723.78 KB

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05