Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai.

2022-2023 mokslo metų I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo programa

Klasė

Programos vadovas

I

II

III

IV

V

1

Jaunučių choras

1–4

R. Gvildienė

 

14.20-15.20

 

14.20-15.20

 

2

Gitaros / ukulėlių studija

5–8, I–IV

R. Gvildienė

 

15.20-16.20

 

15.20-16.20

 

3

Dainavimo studija

1–8, I–IV

R. Gvildienė

 

16.20-17.20

17.20-18.20

 

16.20-17.20

17.20-18.20

14.20-16.20

4

Teatro studija „Obuolys“ 1–6 kl.

1–6

I. Balkuvienė

14.00-15.30

 

14.00-15.30

 

 

5

Teatro studija „Obuolys“ 7–11 kl.

7–8, I–IV

I. Balkuvienė

 

 

 

 

15.15 -17.15

6

Dailės būrelis “Meno vartai“

1–4

R. Čepulienė

 

14.20-15.50

14.20-15.50

 

 

7

Dailės studija 5–7 kl.

5–8

L. Gutauskienė

 

15.15-17.15

 

 

 

8

Dailės studija 8–IV kl.

8, I–IV

L. Gutauskienė

15.15-16.15

 

15.15-16.15

 

 

9

Tiksliukų klubas

5–8, I–III

A. Velionienė

15.15- 17.15

 

 

 

 

10

Mažasis programuotojas

2–4

D. Vaičiulionienė

 

 

 

13.30-15.30

 

11

EKO klubas (iš NVŠ)

2–4

A. Noreikienė

 

 

13.30- 14.15

 

13.30- 14.15

12

Dailės terapija "Gyvenimo spalvos" 58 kl.

5–8 

V. Burhaj

14.30-15.30

 

 

 

 

13

Dailės terapija "Gyvenimo spalvos" 912 kl.

I–IV 

V. Burhaj

 

 

15.30-16.30

 

 

14

Šaškės. Stalo žaidimai.

1

G. Gofmanienė

 

 

 

13.30-14.30

 

15

Krepšinio pradmenys

2–7 

V. Čižauskas

16.00-17.00

 

16.00-17.00

16.00-17.00

 

16

Krepšinis. Mokyklos rinktinė

8, I–IV

V. Čižauskas

 

 

17.45-18.45

17.00-19.00

 

17

Futbolas

1–4

E. Žagaras

13.20-14.20

 

 

 

13.20-14.20

18

Futbolas

5–8

E. Žagaras

 

15.15-16.15

 

15.15-16.15

 

19

Drąsūs, stiprūs, vikrūs

1–4

E. Žagaras

14.25-15.25

 

 

 

14.25-15.25

20

Salės tinklinio treniruotės

I–IV

E. Žagaras

15.25-16.25

 

15.15-16.15

 

 

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO BŪRELIAI:

 • krepšinio;
 • lengvosios atletikos.

MOKAMI BŪRELIAI:

 • futbolo;
 • sportinių šokių;
 • smuiko;
 • gatvės šokių;
 • karate.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.

Neformaliojo vaikų švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo (įstaigos) parengta ir neformaliojo švietimo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti vaiko kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus.

Neformaliojo švietimo, papildančio formalųjį švietimą, programos 2022 m.

Vykdoma programa Kryptis Skirta lėšų (Eur)
     
     
     

 

 

Atnaujinta: 2022-09-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05