Neformalus švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai.

2020-2021 mokslo metų II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis

Eil.Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo programa

Klasė

Programos vadovas

I

II

III

IV

V

1

Jaunučių choras

1-5

R. Gvildienė

 

 

 

15.15-16.15

14.15-15.15

2

Gitaros studija

6-8, I-IV

R. Gvildienė

 

16.15-18.15

 

 

 

3

Dainavimo studija

5-8, I-IV

R. Gvildienė

 

 

 

16.15-18.15

15.15-17.15

4

Folkloro studija

1-6

V. Braziulienė

 

14.25-18.25

 

 

 

5

Etnokultūra

3

V. Braziulienė

 

12.25-14.25

 

 

 

6

Teatro studija „Obuolys“ 1–5 kl.

1-5

I. Balkuvienė

 

 

13.30-15.00

 

13.30-15.00

7

Teatro studija „Obuolys“

6-8, I-IV

I. Balkuvienė

 

 

15.00-17.00

 

 

8

Dailės būrelis “Meno vartai“

1-4

R. Čepulienė

13.30-16.00

 

 

 

 

9

Dailės studija

5-8

L. Gutauskienė

15.15-16.15

 

15.15-16.15

 

.

10

Dailės studija I–IV kl.

I-IV

L. Gutauskienė

16.15-17.15

 

16.15-17.15

 

 

11

IT gerbėjų klubas

5-8, I-II

A. Velionienė,

V. Braziulis

15.15-18.15

 

 

 

 

12

Mažasis programuotojas

2-4

D.Vaičiulionienė

 

 

 

 

13.30-15.30

13

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Kvadratas.

1-4

G. Gofmanienė

13.30-14.30

 

13.30-14.30

 

 

14

Kvadratas

5-6

B. Černiauskas

 

15.15-16.15

15.15-16.15

 

 

15

Krepšinio pradmenys

2-6

V. Čižauskas

15.30-17.00

 

16.15-17.15

15.30-17.00

 

16

Krepšinis. Mokyklos rinktinė.

8-IV

V. Čižauskas

 

 

17.15-19.15

 

 

17

Muzikos inžinerija

7-8, I-IV

A. Bagdonas

 

 

 

 

16.30-17.30

18

Skautai

3-6

E. Braziulienė

 

 

 

 

15.30-18.30


KAIŠIADORIŲ SPORTO CENTRO BŪRELIAI:

 • Krepšinis;
 • Lengvoji atletika.

MOKAMI BŪRELIAI:

 • Futbolas;                                           
 • Sportiniai šokiai;                                           
 • Smuikas;
 • Gatvės šokiai;
 • Karate.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.

Neformaliojo vaikų švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo (įstaigos) parengta ir neformaliojo švietimo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti vaiko kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus.

Neformaliojo švietimo, papildančio formalųjį švietimą, programos 2020 m

Vykdoma programa

Kryptis

Skirta lėšų (Eur)

„Aš čia gyvenu“

Pilietinio ir tautinio ugdymo skatinimas

2000

„Pažink, atrask ir kurk“

Socialinių ir dalykinių kompetencijų ugdymas

2500

„Aš galiu rinktis“

Patyčių ir smurto prevencija mokykloje

2500

Neformaliojo švietimo dokumentai Atnaujinta Dydis

Atnaujinta: 2021-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05