Socialinis pedagogas

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas  rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę-pedagoginę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei gimnazijoje.

 

Kreipkis į socialinį pedagogą, jeigu:

 • turi problemų bendraujant su bendraamžiais, mokytojais;
 • patyrei patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą gimnazijoje;
 • jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, norisi išsikalbėti;
 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu;
 • kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius prevencine tematika.

Kas gali kreiptis?

 • Visi gimnazijos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Asta Chmeliauskienė Socialinė pedagogė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00–16.00 11.30–12.00

 

Antradienis

8.00–16.00 11.30–12.00

 

Trečiadienis

8.00–16.00 11.30–12.00  

Ketvirtadienis

8.00–16.00 11.30–12.00  
Penktadienis 8.00–14.30 11.30–12.00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Funkcijos ir atsakomybė

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose.
 • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas, bendradarbiaudama su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius.
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
 • Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą.
 • Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus).
 • Planuoja ir derina su kuruojančiu vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams (mėnesiui).
 • Atsako už mokinių nemokamo maitinimo apskaitą ir duomenų pateikimą.
 • Rengia mokyklinių autobusų mokinių vežiojimo grafikus ir maršrutus, sudaro važinėjančių mokinių sąrašus ir teikia juos atsakingom institucijom.

Gimnazijos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

 

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05