Karjeros koordinatorė

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros koordinatore gimnazijoje dirba

Sandra Vimantienė

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo darbo grupė

Sandra Vimantienė – koordinatorė karjerai;

Vida Veliuonienė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Asta Chmeliauskienė – socialinė pedagogė;

Gintarė Markevičienė – klasės auklėtoja;

Dominyka Ražanskaitė – psichologės asistentė.


Veiklos planavimas

Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ ir siekia įvesti paslaugų sistemą mokykloje.

Karjeros ugdymo paslaugų tikslai:

 • supažindinti mokinius, tėvus ir mokytojus su įvairiomis profesijomis ir šių profesijų psichologiniais, medicininiais, socialiniais, ekonominiais ir kitais reikalavimais asmeniui bei kvalifikacijai;
 • padėti mokiniams priimti geresnius sprendimus dėl norimos profesijos, išmokyti planuoti ir plėtoti profesinę karjerą;
 • integruoti profesinį informavimą į mokomuosius dalykus, projektus;
 • konsultuoti klasių auklėtojus ir grupių vadovus, suteikti jiems pagalbą konsultuojant mokinius.

Karjeros ugdymo paslaugų uždaviniai:

 • individualiai ir grupėmis konsultuoti mokinius ir padėti atskleisti jų asmenines savybes;
 • rinkti, analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją apie:
  • profesijas bei jai keliamus reikalavimus.
  • darbo rinką, atitinkamų profesijų specialistų paklausą.
  • profesinį rengimą.
  • studijų programas, įgyjamas specialybes ir įsidarbinimo perspektyvas.
 • naudojant informacines technologijas mokyti mokinius:
  • savarankiškai pažinti save (naudojant testus).
  • ieškoti informacijos apie mokymo įstaigas, profesijas, darbo rinkos dinamiką.
  • tinkamai pateikti save darbdaviui (CV rašymas, pasirengimas pokalbiui).
 • organizuoti susitikimus:
  • su universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų bei kolegijų atstovais ir studentais.
  • su įvairių mokomųjų centrų atstovais ir psichologais.
  • su verslininkais, teisininkais, medikais ir kitų profesijų atstovais.
 • dalyvauti įvairiuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir projektuose, susijusiuose su profesiniu informavimu ir konsultavimu.

 

Atnaujinta: 2022-04-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05