Ugdymo planas

Pamokų laikas

Pamoka

1 klasės

24 klasės

58, IIV klasės

1

8.309.05

8.309.15

8.309.15

2

9.2510.00

9.2510.10

9.2510.10

Pietų pertrauka

3

10.3011.05

10.2011.05

10.2011.05

Pietų pertrauka

4

11.1511.50

11.4012.25

11.1512.00

Pietų pertrauka

5

12.0012.35

12.3513.20

12.3513.20

6

 

13.3014.15

13.3014.15

7

 

 

14.2515.10

8

 

 

15.2016.05

2022–2023 mokslo metų pusmečių datos

 

Pusmetis

Klasės

Prasideda

Vedamas signalinis pusmetis iki

Baigiasi

pirmas

18, IIV

2022-09-01

2022-11-30

2023-01-31

antras

14

2023-02-01

2023-04-21

2023-06-07

58, III

 

III

2023-06-21

 

2023-06-14

IV

2023-05-31

Mokinių atostogos 2022 – 2023 m.m.

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos
(Kalėdų)
2022-12-27 2023-01-06
Žiemos
atostogos
2023-02-13 2023-02-17
Pavasario
(Velykų)
2023-04-11 2023-04-14
Vasaros
14 kl
2023-06-08 2023-08-31

58, III kl.

III kl.

2023-06-22

2023-06-15

2023-08-31

2023-08-31

Pilnas dokumentas

Gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1–4 kl. 2023-01-09 13:38:51 53.5 KB
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5–8, I–IV kl. 2023-01-09 13:38:51 71 KB
1c priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1-4 kl. 2023-01-09 13:38:51 53.5 KB
1d priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5-8, I-IV kl. 2023-01-09 13:38:51 67 KB
2 priedas. Ilgalaikio plano forma. 2023-01-09 13:38:51 33 KB
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 2023-01-09 13:38:51 100 KB
3b priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas. 2023-01-09 13:38:51 55.5 KB
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas. 2023-01-09 13:38:51 55 KB
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 1–4 kl. 2023-01-09 13:38:51 89.5 KB
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 5–8, I, III kl. 2023-01-09 13:38:51 99 KB
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas. 2023-01-09 13:38:51 36 KB
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas. 2023-01-09 13:38:51 14.39 KB
4a priedas. Neformaliojo ugdymo būreliai 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 42.5 KB
5 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2023-01-09 13:38:51 131 KB
6a priedas. Dalijimas į grupes. Dorinis ugd., kūno kultūra, technologijos, lietuvių k. pradinio ir pagrindinio ugdymo 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 71 KB
6b priedas. Dalijimas į grupes. Anglų ir rusų kalbos 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 58 KB
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2021–2022 m.m. 2023-01-09 13:38:51 69.5 KB
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 67.5 KB
6e priedas. Dalinimas į grupes: dorinis, kūno kultūra, technologijos, lietuvių pradinio ir pagrindinio ugdymo 2022–2023 m. m. 2023-01-09 13:38:51 67.5 KB
6f priedas. Dalinimas į grupes, anglų ir rusų kalbos 2022-2023 m. m. 2023-01-09 13:38:51 59 KB
6g priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2022–2023 m. m. 2023-01-09 13:38:51 71.5 KB
6h priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2022–2023 m. m. 2023-01-09 13:38:51 67 KB
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 54.5 KB
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 81.5 KB
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 68.5 KB
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2023-01-09 13:38:51 84.5 KB
7f priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2022–2023 m. m. 2023-01-09 13:38:51 54.5 KB
7g priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas 2021-2022 m.m 2023-01-09 13:38:51 81 KB
7h priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2022–2023 m. m. 2023-01-09 13:38:51 68.5 KB
7i priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2022-2023 m.m. 2023-01-09 13:38:51 89.5 KB
8 priedas. Individualus ugdymo planas 2023-01-09 13:38:51 100.5 KB
8a priedas. Individualus ugdymo planas. 2023-01-09 13:38:51 108 KB
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai 2023-01-09 13:38:51 34.5 KB
10 priedas. Brandos darbo tvarkos aprašas 2023-01-09 13:38:51 71 KB
11 priedas. Socialinė, pilietinės veiklos 2023-01-09 13:38:51 43.5 KB
12 priedas. Pasiekimų gerinimo sutartis 2023-01-09 13:38:51 34.5 KB
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2023-01-09 13:38:51 15.28 KB
13a priedas. Projektinio darbo sutartis 2023-01-09 13:38:51 32.5 KB
14 priedas. Ugdymo organizavimas karantino ekstremalios situacijos / ekstremalaus įvykio laikotarpiu. 2023-01-09 13:38:51 52.5 KB
15 priedas. 2021–2022 m. m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai 2023-01-09 13:38:51 57 KB
15a priedas. 2022-2023 m.m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai. 2023-01-09 13:38:51 14.82 KB
16 priedas. Rumšiškių gimnazijos nuotolinio ugdymo tvarka 2023-01-09 13:38:51 190.59 KB
17 priedas. Individualus planas SUP mokiniams 2023-01-09 13:38:51 16.46 KB
18 priedas. Nepatenkinamo ivertinimo analizės forma. 2023-01-09 13:38:51 15.53 KB
19 priedas. Mokinio individualus ugdymo planas. 2023-01-09 13:38:51 44.5 KB

Atnaujinta: 2023-01-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05