Ugdymo planas

Pamokų laikas

Pamoka

1*klasės

24 klasės

58, IIV klasės

1

8.309.05

8.309.15

8.309.15

2

9.2510.00

9.2510.10

9.2510.10

Pietų pertrauka

3

10.3011.05

10.2011.05

10.2011.05

Judrioji pertrauka

Pietų pertrauka

4

11.4012.15

11.4012.25

11.1512.00

Pietų pertrauka

5

12.2513.00

12.3513.20

12.3513.20

6

 

13.3014.15

13.3014.15

7

 

 

14.2515.10

8

 

 

15.2016.05

*1 klasėse pamokos metu daromos 10 min. pedagoginės pertraukėlės, ugdomos veiklos trukmė  35 min.

2023–2024 mokslo metų pusmečių datos

 

 

Pusmetis

Klasės

Prasideda

Vedamas signalinis pusmetis iki

Baigiasi

pirmas

18, IIV

2023-09-01

2023-11-17

2024-01-19

antras

14

2024-01-22

2024-04-19

2024-06-11

58, III

 

III

2024-06-26

 

2024-06-18

IV

2024-06-04

Mokinių atostogos 2023 – 2024 m.m.

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos
(Kalėdų)
2023-12-27 2024-01-05
Žiemos
atostogos
2024-02-19 2024-02-23
Pavasario
(Velykų)
2024-04-02 2024-04-05
Vasaros
14 kl
2024-06-12 2024-08-30

58, III kl.

 

III kl.

2024-06-27

 

2024-06-19

2024-08-30

 

2024-08-30

Pilnas dokumentas

Gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1–4 kl. 2023-10-26 16:58:33 53.5 KB
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5–8, I–IV kl. 2023-10-26 16:59:34 70.5 KB
1c priedas. 2023–2024 m.m. ugdymo plano kalendorius. 2023-10-26 17:00:47 192.18 KB
2 priedas. Dalyko ilgalaikio plano forma. 2023-10-26 17:02:14 16.9 KB
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 2023-10-26 17:03:04 81 KB
3b priedas. Profesinio orientavimo integravimas. 2023-10-26 17:03:51 56 KB
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:08:45 53 KB
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 2, 4 kl. 2023-10-26 17:05:37 51.5 KB
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 6, 8 kl. 2023-10-26 17:06:16 46 KB
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas. 2023-10-26 17:06:50 36 KB
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas. 2023-10-26 17:07:49 14.12 KB
4a priedas. Neformalaus ugdymo būreliai 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:09:07 44 KB
5 priedas. Mokiniu pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2023-10-26 17:09:50 132.5 KB
6a priedas. Dalinimas į grupes dorinio, technologijų, informatikos, lietuvių k., pradinio ir pagrindinio ugdymo 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:11:13 69.5 KB
6b priedas. Dalinimas į grupes užsienio kalbų pamokose pradinio ir pagrindinio ugdymo 2023–2024m. m. 2023-10-26 17:13:59 58 KB
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:14:54 59.5 KB
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:15:49 71 KB
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:17:39 70.5 KB
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:18:41 71 KB
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:19:30 68.5 KB
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas (III kl.) 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:22:17 62 KB
7e priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas (IV kl.) 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:21:23 69 KB
8 priedas. Individualus ugdymo planas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:23:13 66.5 KB
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai. 2023-10-26 17:23:51 38.5 KB
11a priedas. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys. 2023-10-26 17:25:59 44 KB
11 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimas. 2023-10-26 17:25:16 18.13 KB
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka. 2023-10-26 17:26:59 15.28 KB
13a priedas. Projektinio darbo sutartis. 2023-10-26 17:27:29 33 KB
14 priedas. Ugdymo organizavimas karantino ekstremalios situacijos / ekstremalaus įvykio laikotarpiu. 2023-10-26 17:29:15 55.5 KB
15 priedas. 2023–2024 m. m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai. 2023-10-26 17:29:59 15.25 KB
15a priedas. 2022-2023 m.m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai. 2023-01-09 13:38:51 14.82 KB
16 priedas. Rumšiškių nuotolinio tvarka. 2023-10-26 17:30:34 163.08 KB
17 priedas. Individualus planas SUP mokiniams. 2023-10-26 17:31:06 16.46 KB
18 priedas. Nepatenkinamo įvertinimo analizės forma. 2023-10-26 17:31:44 15.57 KB
19 priedas. Mokinio individualus ugdymo planas. 2023-10-26 17:32:15 44.5 KB

Atnaujinta: 2023-10-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05