Ugdymo planas

Pamokų laikas

Pamoka

1 klasės

24 klasės

58, IIV klasės

1

8.309.05

8.309.15

8.309.15

2

9.2510.00

9.2510.10

9.2510.10

Pietų pertrauka

3

10.3011.05

10.2011.05

10.2011.05

Pietų pertrauka

4

11.1511.50

11.4012.25

11.1512.00

Pietų pertrauka

5

12.0012.35

12.3513.20

12.3513.20

6

 

13.3014.15

13.3014.15

7

 

 

14.2515.10

8

 

 

15.2016.05

2021–2022 mokslo metų pusmečių datos

 

Pusmetis

Klasės

Prasideda

Vedamas signalinis pusmetis iki

Baigiasi

pirmas

18, IIV

2021-09-01

2021-11-30

2022-01-31

antras

14

2022-02-01

2022-04-22

2022-06-09

58, III

 

III

2022-06-23

 

2022-06-16

IV

2022-06-26

Mokinių atostogos 20212022 m.m.

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-05
Žiemos
(Kalėdų)
2021-12-27 2022-01-07
Žiemos
atostogos
2022-02-14 2022-02-18
Pavasario
(Velykų)
2022-04-19 2022-04-22
Vasaros
14 kl
2022-06-10 2022-08-31

58, III kl.

III kl.

2022-06-24

2022-06-17

2022-08-31

2022-08-31

Pilnas dokumentas

Gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1–4 kl. 2021-10-14 11:26:29 53.5 KB
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5–8, I–IV kl. 2021-10-14 11:26:29 71 KB
2 priedas. Ilgalaikio plano forma. 2021-10-14 11:26:29 33 KB
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 2021-10-14 11:26:29 100 KB
3b priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas. 2021-10-14 11:26:29 55.5 KB
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas. 2021-10-14 11:26:30 55 KB
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 1–4 kl. 2021-10-14 11:26:30 89.5 KB
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 5–8, I, III kl. 2021-10-14 11:26:31 99 KB
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas. 2021-10-14 11:26:31 36 KB
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas. 2021-10-14 11:26:31 14.39 KB
4a priedas. Neformaliojo ugdymo būreliai 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:32 42.5 KB
5 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2021-10-14 11:26:32 131 KB
6a priedas. Dalijimas į grupes. Dorinis ugd., kūno kultūra, technologijos, lietuvių k. pradinio ir pagrindinio ugdymo 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:32 71 KB
6b priedas. Dalijimas į grupes. Anglų ir rusų kalbos 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:33 58 KB
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2021–2022 m.m. 2021-10-14 11:26:33 69.5 KB
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2021-2022 m.m. 2021-10-14 11:26:34 67.5 KB
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:34 54.5 KB
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:34 81.5 KB
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:35 68.5 KB
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:35 84.5 KB
8 priedas. Individualus ugdymo planas 2021-10-14 11:26:36 100.5 KB
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai 2021-10-14 11:26:36 34.5 KB
10 priedas. Brandos darbo tvarkos aprašas 2021-10-14 11:26:36 71 KB
11 priedas. Socialinė, pilietinės veiklos 2021-10-14 11:26:37 43.5 KB
12 priedas. Pasiekimų gerinimo sutartis 2021-10-14 11:26:37 34.5 KB
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2021-10-14 11:26:38 15.28 KB
13a priedas. Projektinio darbo sutartis 2021-10-14 11:26:38 32.5 KB
14 priedas. Ugdymo organizavimas karantino ekstremalios situacijos / ekstremalaus įvykio laikotarpiu. 2021-10-14 11:26:38 52.5 KB
15 priedas. 2021–2022 m. m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai 2021-10-14 11:26:39 57 KB
16 priedas. Rumšiškių gimnazijos nuotolinio ugdymo tvarka 2021-10-14 11:26:39 190.59 KB
17 priedas. Individualus planas SUP mokiniams 2021-10-14 11:26:39 16.46 KB

Atnaujinta: 2022-04-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.20 - 11.05
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05