Ugdymo planas

Pamokų laikas

Pamoka

1 klasės

2-4 klasės

5-8, I-IV klasės

1

8.30-9.05

8.30-9.15

8.30-9.15

2

9.25-10.00

9.25-10.10

9.25-10.10

Pietų pertrauka

3

10.30-11.05

10.20-11.05

10.20-11.05

Pietų pertrauka

4

11.15-11.50

11.40-12.25

11.15-12.00

Pietų pertrauka

5

12.00-12.35

12.35-13.20

12.35-13.20

6

 

13.30-14.15

13.30-14.15

7

 

 

14.25-15.10

8

 

 

15.20-16.05

2020–2021 mokslo metų pusmečių datos

Pusmetis

Klasės

Prasideda

Vedamas signalinis pusmetis iki

Baigiasi

pirmas

1-8,I-IV

2020-09-01

2020-10-30

2021-01-15

antras

1-4

2021-01-18

2021-04-16

2021-06-07

5-8, I-III

2021-06-21

IV

2021-05-19

Mokinių atostogos 2020-2021 m.m.

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos
(Kalėdų)
2020-12-23 2021-01-03
Žiemos
atostogos
2021-02-15 2021-02-19
Pavasario
(Velykų)
2021-04-06 2021-04-09
Vasaros
1-4 kl
2021-06-08 2021-08-31
5-8, I-III kl. 2021-06-22 2021-08-31

Pilnas dokumentas

Gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1-4 kl. 2021-02-15 18:01:11 58 KB
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5-8, I-IV kl. 2021-02-15 18:01:11 76 KB
1c priedas. Pažintinė kultūrinė veikla 1-4 kl. 2021-02-15 18:01:11 54.5 KB
1d priedas. Pažintinė kultūrinė veikla 5-8, I-IV kl. 2021-02-15 18:01:11 71 KB
2 priedas. Ilgalaikio plano forma 2021-02-15 18:01:11 33.5 KB
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 2021-02-15 18:01:12 100 KB
3b priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas 2021-02-15 18:01:12 55.5 KB
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas 2021-02-15 18:01:12 56 KB
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 1-4 kl. 2021-02-15 18:01:12 89.5 KB
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 5-8,I,IIIkl. 2021-02-15 18:01:13 98.5 KB
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas 2021-02-15 18:01:13 36 KB
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas 2021-02-15 18:01:13 13.31 KB
4a priedas. Neformalaus ugdymo būreliai 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:13 49 KB
4b priedas. Neformalaus ugdymo būreliai 2020-2021 m.m.. 2021-02-15 18:01:13 44.5 KB
5 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-15 18:01:14 133 KB
6a priedas. Dalinimas į grupes (dorinis, kūno kultūra, technologijos, lietuvių) pradinio ir pagrindinio ugdymo 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:14 71 KB
6b priedas. Dalinimas į grupes (anglų ir rusų kalbos) 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:14 52.5 KB
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:14 73.5 KB
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:14 66 KB
6e priedas. Dalinimas į grupes dorinis ugd., kūno kultūra, technologijos, lietuvių k., pradinio ir pagrindinio ugdymo 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:14 69.5 KB
6f priedas. Dalinimas į grupes anglų ir rusų kalbos 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:14 61 KB
6g priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:15 70.5 KB
6h priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:15 71 KB
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:15 50.5 KB
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas-2019-2020-m.m. 2021-02-15 18:01:15 68.5 KB
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:15 65.5 KB
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2019-2020 m.m. 2021-02-15 18:01:15 85 KB
7e priedas. Jungtiniu klasių_planas 2021-02-15 18:01:15 36.5 KB
7f priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:16 51 KB
7g priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:16 80.5 KB
7h priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:16 65.5 KB
7i priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:16 85.5 KB
7j priedas. Jungtinių klasių planas 2020-2021 m.m. 2021-02-15 18:01:16 37.5 KB
8 priedas. Individualus ugdymo planas 2021-02-15 18:01:17 100.5 KB
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai 2021-02-15 18:01:17 39 KB
10 priedas. Brandos darbo tvarkos aprašas 2021-02-15 18:01:17 69.5 KB
11 priedas. Socialinės, pilietinės veiklos 2021-02-15 18:01:17 44.5 KB
12 priedas. Pasiekimų gerinimo sutartis 2021-02-15 18:01:17 39 KB
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2021-02-15 18:01:17 14.44 KB
13a priedas. Projektinio darbo sutartis 2021-02-15 18:01:18 33 KB
14 priedas. Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu 2021-02-15 18:01:18 51.5 KB
15 priedas. 2020-2021 m.m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai 2021-02-15 18:01:18 58 KB

Atnaujinta: 2021-02-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05