Projektinė veikla

Parengta paraiška ir pradėtas įgyvendinti Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001).

Įgyvendindami projektą administracija, psichologas, pradinių klasių, 5-9 kl. gamtos mokslų, lietuvių kalbos, matematikos mokytojai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamuose pedagogų ir psichologų mokymuose ir konsultacijose apie vaikų gebėjimų atpažinimą ir ugdymo turinio pritaikymą didelį potencialą turintiems mokiniams.

Naudojant specialią metodiką ir mokinių gebėjimų atpažinimo ir vertinimo instrumentą CFT20-R, gimnazijoje atrinkti didelį mokymosi potencialą turintys vaikai. Šių mokinių ugdymui 2020-2021 m. m. Ugdymo plane numatytos papildomos valandos  specialiems moduliams (lietuvių kalbos ir matematikos dalykų) įgyvendinimui. Sudarytos galimybes mokiniams pagal jų poreikius įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, ugdyti mokslinį kritinį mąstymą.

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05