Priėmimas į gimnaziją

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 2. Prašymas dėl priėmimo į 25 klases (PRAŠYMO FORMA);
 3. Prašymas dėl priėmimo į 68, III gimnazijos klases (PRAŠYMO FORMA);
 4. Prašymas dėl priėmimo į IIIIV gimnazijos klases (PRAŠYMO FORMA);
 5. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (originalas);
 6. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai  papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą:
  7.1 įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  7.2 mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalą);
  7.3 pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (originalą);

Asmenų, pateikusių prašymus į 1 klasę, sąrašas

Duomenys atnaujinti 2021-05-03 10.00 val. (nuoroda į pranešimą)

Skelbiami 1 kl. mokinių sąrašai (1a klasės sąrašas; 1b klasės sąrašas).

Priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkė: Jurgita Sadauskaitė-Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Žydrūnė Marčiulionienė, Gimnazijos tarybos pirmininkė;
             Dominyka Ražanskaitė, psichologė;
             Loreta Žiūrienė, specialioji pedagogė;
             Gita Gofmanienė, 3a klasės mokytoja.

Komisijos posėdžių grafikas:

I posėdis:       2021-03-15   13.30 val.   218 kabinete;

II posėdis:      2021-06-07   13.30 val.   218 kabinete;

III popsėdis:   2021-06-14   13.30 val.   218 kabinete;

IV posėdis:     2021-08-23   10.00 val.   218 kabinete.

Laisvos vietos gimnazijos 1-8, I-IV klasėse

1 klasėse – 5 vietos;  5 klasėse – 9 vietos; I klasėse – 23 vietos;
2 klasėse – 20 vietų; 6 klasėse – 20 vietų; II klasėse – 27 vietos;
3 klasėse – 10 vietų; 7 klasėse – 14 vietų; III klasėse – 4 vietos;
4 klasėse – 9 vietos; 8 klasėse – 20 vietų; IV klasėse – 3 vietos.

Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki liepos 1 d.
Dokumentų priėmimo laikas – 9.00
16.00


Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – I. Babkauskienė, kontaktinis tel. (8 346) 47141
Dokumentų priėmimo vieta
 gimnazijos raštinė (101 kab., Rumšos g. 36, Rumšiškės)
Informaciją teikia J. Sadauskaitė-Barysienė, kontaktinis tel. (8 346) 47243, el. paštu:  jurgita.sb@gmail.com

 

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 1kl. 2021-06-14 10:25:39 44.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 2–5 kl. 2021-09-26 11:58:41 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 6–8, I–II kl. 2021-09-26 11:58:52 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją III–IV kl. 2021-09-26 11:59:01 44.5 KB
Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas. 2021-06-14 10:25:39 24.02 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 2021-06-14 10:25:40 180.15 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas. 2021-09-26 13:23:41 150.7 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:23:53 106 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos klasių komplektavimo tvarka. 2021-09-26 13:24:04 26.38 KB
1a kl. mokinių sąrašas. 2021-09-26 13:24:12 87.13 KB
1b kl. mokinių sąrašas. 2021-09-26 13:24:19 89.34 KB

Atnaujinta: 2021-09-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05