Priėmimas į gimnaziją

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 2. Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 3. Prašymas dėl priėmimo į 6 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 4. Prašymas dėl priėmimo į 2-8, I-II,IV klases (PRAŠYMO FORMA);
 5. Prašymas dėl priėmimo į III klasę (PRAŠYMO FORMA);
 6. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (originalas);
 7. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai  papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą:
  7.1 įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  7.2 mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalą);
  7.3 pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (originalą);

Asmenų, pateikusių prašymus į 1 klasę, sąrašas

Duomenys atnaujinti 2020-05-22, 11.00 val. (nuoroda į pranešimą)

Priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkė: Jurgita Sadauskaitė-Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Laura Mažylė, Gimnazijos tarybos pirmininkė;
             Dominyka Ražanskaitė, psichologė;
             Loreta Žiūrienė, specialioji pedagogė;
             Daiva Vaičiulionienė, 3b klasės mokytoja.

Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į 1-8, I-IV klases

 1. Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-174
 2. Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-26.
 3. Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. V17-160.

Laisvos vietos gimnazijos 1-8, I-IV klasėse

1 klasėse – 20 vietų;  5 klasėse – 18 vietų; I klasėse – 26 vietos;
2 klasėse – 11 vietų; 6 klasėse – 16 vietų; II klasėse – 28 vietos;
3 klasėse – 13 vietų; 7 klasėse – 20 vietų; III klasėse – 2 vietos;
  8 klasėse – 23 vietos IV klasėse – 7 vietos.

Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki liepos 1 d.
Dokumentų priėmimo laikas – 9.00 - 16.00


Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – I. Babkauskienė, kontaktinis tel. 8-346-47141
Dokumentų priėmimo vieta – gimnazijos raštinė (101 kab., Rumšos g. 36, Rumšiškės)
Informaciją teikia – J. Sadauskaitė-Barysienė, kontaktinis tel. 8-346-47243, el. paštu:  jurgita.sb@gmail.com

 

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymo form. priėm. į gimnazija 1kl-1 2020-04-23 15:41:31 36 KB
Prašymo form. priėm. į gimnazija 5kl 2020-04-23 15:41:32 36 KB
Prašymo form. priėm. į gimnazija 6kl 2020-04-23 15:41:32 37 KB
Prašymo form. priėm. į gimnazija 2-8,i-iikl-1 2020-04-23 15:41:32 36 KB
Mokinių priėmimo į kaišiadorių r. rumšiškių antano baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2020-04-23 15:41:32 23.97 KB
Priėmimo į kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-04-23 15:41:32 25.92 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas 2020-04-23 15:41:32 28.67 KB

Atnaujinta: 2020-05-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • PROJEKTO VIEŠINIMAS
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05
E-mokykla