Priėmimas į gimnaziją

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 2. Prašymas dėl priėmimo į 25 klases (PRAŠYMO FORMA);
 3. Prašymas dėl priėmimo į 68, III gimnazijos klases (PRAŠYMO FORMA);
 4. Prašymas dėl priėmimo į IIIIV gimnazijos klases (PRAŠYMO FORMA);
 5. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (originalas);
 6. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai  papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą:
  7.1 įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  7.2 mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalą);
  7.3 pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (originalą);

Laisvos vietos gimnazijos 1-8, I-IV klasėse 2023-2024 m.m.

1 klasėse – 7 vietos;  5 klasėse – 8 vietos; I klasėse – 16 vietų;
2 klasėse – 7 vietos; 6 klasėse – 20 vietų; II klasėse – 12 vietų;
3 klasėse – 9 vietos; 7 klasėse – 11 vietų; III klasėse –
4 klasėse – 5 vietos; 8 klasėse – 6 vietos; IV klasėse –

Prašymai 2024-2025 m.m. priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki liepos 1 d.
Dokumentų priėmimo laikas – 9.00
16.00

Prašymus galima siųsti ir el. paštu: rumsiskiugimnazija@gmail.com


Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – I. Babkauskienė, kontaktinis tel. (8 346) 47141
Dokumentų priėmimo vieta
 gimnazijos raštinė (101 kab., Rumšos g. 36, Rumšiškės)
Informaciją teikia:

1-4 kl., IU, PU priėmimas - J. Sadauskaitė-Barysienė, kontaktinis tel. 8 616 54293, el. paštu:  jurgita.sb@gmail.com

5-8 kl. priėmimas - V. Stanionis, el. paštu: vytstan@gmail.com

9-12 kl. priėmimas - V. Veliuonienė, el paštu: vidaveliuoniene@gmail.com

Asmenų, pateikusių prašymus į 1 klasę (2023-2024 m.m.) sąrašas (0).

 


Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija:

Komisijos pirmininkė - Jurgita Sadauskaitė-Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  Gimnazijos tarybos narė
Loreta Žiūrienė Specialioji pedagogė, logopedė
Viorika Burhaj Psichologė
Žydrūnė Matusevičienė 3 klasės mokytoja

 Komisijos posėdžių grafikas:         

Posėdžiai Data Laikas Vieta
I posėdis 2024-03-20 14.00 Pavaduotojos ugdymui kabinetas
II posėdis 2024-06-05 14.00 Pavaduotojos ugdymui kabinetas
III posėdis 2024-06-12 14.00 Pavaduotojos ugdymui kabinetas
IV posėdis 2024-08-23 14.00 Pavaduotojos ugdymui kabinetas

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 1kl. 2021-06-14 10:25:39 44.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 2–5 kl. 2021-09-26 11:58:41 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 6–8, I–II kl. 2021-09-26 11:58:52 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją III–IV kl. 2021-09-26 11:59:01 44.5 KB
Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas. 2021-06-14 10:25:39 24.02 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 2021-06-14 10:25:40 180.15 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas. 2021-09-26 13:23:41 150.7 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:23:53 106 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos klasių komplektavimo tvarka. 2021-09-26 13:24:04 26.38 KB
Prašymų į 1 kl. registracija 2022-05-23 10:37:51 15.37 KB

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05