Priėmimas į gimnaziją

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 2. Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 3. Prašymas dėl priėmimo į 6 klasę (PRAŠYMO FORMA);
 4. Prašymas dėl priėmimo į 2-8, I-II,IV klases (PRAŠYMO FORMA);
 5. Prašymas dėl priėmimo į III klasę (PRAŠYMO FORMA);
 6. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (originalas);
 7. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai  papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą:
  7.1 įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  7.2 mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalą);
  7.3 pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (originalą);

Asmenų, pateikusių prašymus į 1 klasę, sąrašas

Duomenys atnaujinti 2021-04-14 10.00 val. (nuoroda į pranešimą)

Priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkė: Jurgita Sadauskaitė-Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Žydrūnė Marčiulionienė, Gimnazijos tarybos pirmininkė;
             Dominyka Ražanskaitė, psichologė;
             Loreta Žiūrienė, specialioji pedagogė;
             Gita Gofmanienė, 3a klasės mokytoja.

Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į 1-8, I-IV klases

 1. Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-174
 2. Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-26.
 3. Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. V17-160.

Laisvos vietos gimnazijos 1-8, I-IV klasėse

1 klasėse – 5 vietos;  5 klasėse – 9 vietos; I klasėse – 23 vietos;
2 klasėse – 20 vietų; 6 klasėse – 20 vietų; II klasėse – 27 vietos;
3 klasėse – 10 vietų; 7 klasėse – 14 vietų; III klasėse – 4 vietos;
4 klasėse – 9 vietos; 8 klasėse – 20 vietų; IV klasėse – 3 vietos.

Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki liepos 1 d.
Dokumentų priėmimo laikas – 9.00 - 16.00


Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – I. Babkauskienė, kontaktinis tel. 8 346 47141
Dokumentų priėmimo vieta – gimnazijos raštinė (101 kab., Rumšos g. 36, Rumšiškės)
Informaciją teikia – J. Sadauskaitė-Barysienė, kontaktinis tel. 8 346 47243, el. paštu:  jurgita.sb@gmail.com

 

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 1kl. 2020-10-02 14:15:49 36 KB
Prašymo forma. Priėmo į gimnaziją 5 kl. 2020-10-02 14:17:13 36 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 6 kl. 2020-10-02 14:20:00 37 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 2-8, I-II kl. 2020-10-02 14:19:07 36 KB
Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas. 2020-10-02 14:14:11 27.49 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 2020-10-02 14:21:16 25.92 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas. 2020-10-02 14:21:43 28.67 KB

Atnaujinta: 2021-04-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05