Mokytojai

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Elektroninis paštas Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje sudaromas tokia tvarka (nenaudojant lietuviškų raidžių):

vardas.pavarde@baranausko.kaisiadorys.lm.lt

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Pastabos

1

Živilė Ambrazevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

 

2.

Ilona Balkuvienė

Teatras

Mokytoja metodininkė

IIa, IIb kl. auklėtoja

3.

Agnė Bosaitė

Matematika

Mokytoja

(neatestuota)

 

4.

Inga Bražionienė

Meninis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

5.

Asta Chmieliauskienė

Socialinė pedagogė

Metodininkė

6a kl. auklėtoja

6.

Rima Čepulienė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

 

7.

Justina Černiauskė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

 

8.

Vytautas Čižauskas

Fizinis ugdymas, technologijos

Vyresnysis mokytojas

8b kl. auklėtojas

9.

Vilma Čižauskienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

Ib kl. auklėtoja

10.

Dr. Dainius Dzindzalieta

Matematika

Mokytojas

 

 

11.

Vida Gelažienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

Ia kl. auklėtoja

12.

Daugailė Glinskienė

Neformalus švietimas

Mokytoja

 

13.

Rūta Glodenienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

8a kl. auklėtoja

14.

Gita Gofmanienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

4a kl. auklėtoja

15.

Karolis Grigaliauskas

Matematika

Mokytojas

(neatestuotas)

 

16.

Dalia Grigaliūnienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

3b kl. auklėtoja

17.

Lina Gutauskienė

Dailė

Mokytoja metodininkė

7a kl. auklėtoja

18.

Renata Gvildienė

Muzika

Mokytoja metodininkė

 

19.

Edita Rugilė Jasevičienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

2b kl. auklėtoja

20.

Agnė Karlonaitė

Dorinis ugdymas (etika)

Mokytoja

III kl. auklėtoja

21.

Nerijus Kimbirauskas

Šokis

Mokytojas

 

22.

Pranas Kniūkšta

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

 

23.

Margarita Kniūkštienė

Chemija

Mokytoja metodininkė

 

Technologijos

Vyresnioji mokytoja

24.

Asta Kurienė

Vokiečių kalba

Mokytoja

 

25.

Gabrielė Macežinskienė

Dorinis ugdymas

(tikyba)

Mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

26.

Dainora Margevičienė

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

27.

Žydrūnė Matusevičienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

1a kl. auklėtoja

28.

Gintarė Markevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja metodininkė

5a kl. auklėtoja

29.

Janina Meiluvienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

3a kl. auklėtoja

30.

Irma Nalivaikienė

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

 

31.

Audronė Noreikienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

2a kl. auklėtoja

32.

Nerijus Plančiūnas

Geografija, ekonomika

Vyresnysis mokytojas

 

33.

Gražina Rimkevičienė

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

 

34.

Jurgita Sadauskienė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

3c kl. auklėtoja

35.

Asta Smetonaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

 

36.

Vytautas Stanionis

Istorija

 Vyresnysis mokytojas

 

37.

Žygimantas Stankevičius

Istorija

Mokytojas

 

38.

Nijolė Šmitienė

Fizika

Mokytoja metodininkė

 

39.

Dainora Šulskė

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

Dovainonių skyrius

40.

Jonas Tamulis

Dorinis ugdymas (tikyba)

Mokytojas

 

41.

Daiva Vaičiulionienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

4b klasė

42.

Jūratė Vaitonienė

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

 

43.

Austėja Veličkienė

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

44.

Aurelija Velionienė

Informacinės technologijos

Matematika

 Vyresnioji mokytoja

 

 

45.

Sandra Vimantienė

Biologija

Vyresnioji mokytoja

IV kl. auklėtoja

46.

Rimutė Vinciūnienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

 4b kl. auklėtoja

47.

Irena Zelenkauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

7b kl. auklėtoja

48.

Egidijus Žagaras

Fizinis ugdymas

Mokytojas

6b kl. auklėtojas

Mokytojų padėjėjai:

 1. Viktorija Baravykaitė;
 2. Virginija Blaževičienė;
 3. Neringa Čepkauskaitė;
 4. Agnė Indriulytė-Šeštakauskienė;
 5. Laura Mažylė;
 6. Inga Murauskienė.


 

 

Atnaujinta: 2022-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.25 - 10.10
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05