Pranešimai
Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad remiate mūsų gimnaziją.
Nacionalinės švietimo agentūros informacija.
Trys buvę gimnazijos moksleiviai įkūrė sėkmingą įmonę.
Vyko integruotos pilietiškumo-verslumo ir kūrybingumo veiklos.
Nacionalinės švietimo agentūros informacija.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija.
Pasiūlymus teikite iki vasario 1 d.
Priimami prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija.
Kviečiame susipažinti.
Rugpjūčio 24 – 25 d. 9.30 – 11.00 val.
VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO GRAFIKAS.