ERASMUS+ KA1 projektas „Šiuolaikinė pamoka – mokytojo vaidmuo“

 

ERASMUS+ KA1 projektas „Šiuolaikinė pamoka-mokytojo vaidmuo“ Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje – išskirtinė galimybė mokytojams tobulinti kvalifikaciją tarptautiniu lygiu

2022–2023 mokslo metais Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje buvo įgyvendinamas programos „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo (KA 1) – Mobilumas mokymosi tikslais projektas „Šiuolaikinė pamoka-mokytojo vaidmuo“, projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000075432.

Projektu buvo siekiama kelti gimnazijos mokytojų ir mokytojų padėjėjų kvalifikaciją mokymo kursuose, kad jie galėtų tobulinti pamokos organizavimą, naudojant naujausius mokymo metodus ir kurti šiuolaikinę mokymosi aplinką tikslingai naudojant IKT.

Pagrindiniai projekto tikslai: tobulinti pamokos organizavimą, naudojant naujausius mokymo metodus ir kurti šiuolaikinę mokymosi aplinką tikslingai naudojant IKT. Pagrindinis ir galutinis naudos gavėjas - gimnazijos mokiniai. Patobulinę pamokos organizavimą, į savo darbą įtraukę naujus ugdymo metodus mokytojai gebės sudominti ir motyvuoti mokinius, jie pasieks geresnių mokymosi rezultatų. Kadangi IKT naudojimas pamokų metu neatsiejamas nuo šiuolaikinės mokymosi aplinkos, gimnazijoje bus efektyviai išnaudojama turima IKT priemonių bazė.

Projekto metu 28 gimnazijos mokytojai ir mokytojų padėjėjai dalyvavo mokymo kursuose keturiose skirtingose Europos šalyse. Kursai vyko pagal dvi pagrindines projekto temas – šiuolaikiniai mokymo(si) metodai ir efektyvus IKT naudojimas.

Pirmieji kursai Effective Pedagogies for 21st century Learning rugpjūčio 21-27 d. vyko Prancūzijoje. Mokytojai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie naujausius mokymo metodus, tobulino bendravimo užsienio kalba, bendradarbiavimo ir tarpkultūrines kompetencijas. Kursuose dalyvavo mokytojai iš 6 skirtingų šalių, tokiu būdu gimnazijos mokytojai susipažino su skirtingomis švietimo sistemomis, naujovėmis ir iššūkiais, su kuriomis susiduria kitos Europos mokyklos. Kursams pasibaigus, mokytojai aplankė gražiausias Žydrosios pakrantės vietas – Monaką, Eze.

Antrieji kvalifikacijos tobulinimo kursai Integrating ICT into Classroom spalio 30 – lapkričio 5 d. vyko Barselonoje, Ispanijoje. Per 7 kursų dienas mokytojai išmoko naudotis interaktyvaus turinio kūrimo programomis Nearpod ir Plickers, kūrė skaitmeninį įvairių mokomųjų dalykų turinį naudodami Quizlet, Blooket, Jeopardylabs, Genially, Bookcreator, Canvas.

Tretieji kursai Digital Competences for Educators vyko vasario 13-18 d. Pafose, Kipre. 6 įvairių mokomųjų dalykų gimnazijos mokytojai ir mokytojų padėjėjai tobulino skaitmenines kompetencijas bei, taikydami naujausius skaitmeninius įrankius, kūrė mokomąją medžiagą. Patobulinę profesines kompetencijas, mokytojai susipažino su Kipro kultūra ir tradicijoms, aplankė istorines Pafoso ir aplinkinių miestų vietas.

Paskutiniai mokymo kursai 21 st century Innovation Center for Tearchers vyko Romoje, Italijoje, balandžio 10-16 d. Dalyvaudamos kursuose mokytojos patobulino savo skaitmenines kompetencijas, darbo grupėje ir  poroje įgūdžius. Atlikdamos kūrybines užduotis dalinosi savo darbo patirtimis. Taip pat išklausė kursus kaip ugdyti, skatinti mokinių pasitikėjimą savimi, savo įgūdžiais, kad svarbu mokyti bendradarbiauti ir dirbti komandoje visus klasėje besimokančius vaikus. Sužinojo apie įvairių aktyvių metodų taikymą ugdymo procese, siekiant geriausių mokinių mokymosi rezultatų. Taip pat, kad svarbu nepamiršti kiekvieno vaiko esančio klasėje poreikių ir galimybių, padėti jiems siekti geriausių rezultatų, skatinti ir pastebėti kiekvieno iš jų mokymosi pažangą. O šių tikslų gali siekti tik inovatyvus mokytojas, kuris ne tik moko, bet ir pats nuolatos domisi naujausiais mokymo(-si) metodais, švietimo naujovėmis. Kursus apibendrino dalyvių pasidalinimas įgytomis žiniomis, diskusijos apie informacinių technologijų, aktyviųjų mokymo metodų taikymą, panaudojimą pamokose ir atliktas, žinių patikrinimo, testas.

Kelionė praturtino mokytojas ne tik žiniomis, bet ir patirtais įspūdžiais Romoje. Pagal legendą, pirmąkart užrašytą Livijaus, Romą 753 m. pr. m. e. įkūrė Romulas. Buvo nuostabu kiekvieną saulėtą rytą keliauti į kursus pro įspūdingą Koliziejų, aplankyti Trevi fontaną, Panteoną, Didžiąją Švč. Marijos baziliką, nuvykti į Vatikaną... Roma – tai miestas, kuris kiekvienos širdyje paliko neišdildomą įspūdį ir nuostabius prisiminimus.

Grįžę po kursų mokytojai savo patirtimi dalinosi savo dalykų grupių susirinkimuose, gimnazijos posėdžių metu. Taip pat gimnazijos Moodle aplinkoje sukurtas specialus kursas, kuriame pedagogai dalinasi kursų metų gauta mokymosi medžiaga.

Informaciją pateikė projekto koordinatorė  Rūta Glodenienė ir kursų dalyvės

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05