Gimnazijos taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos taryba

Nario vardas, pavardė Pareigos taryboje,
(atstovavimas)
 
Žydrūnė Marčiulionienė Gimnazijos tarybos pirmininkė, Tėvų atstovė  
Laura Mažylė Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Tėvų atstovė  
Rita Trukšinienė Tėvų atstovė, Gimnazijos tarybos sekretorė  
Dalia Grigaliūnienė Mokytojų atstovė  
Sandra Vimantienė Mokytojų atstovė  
Gintarė Markevičienė Mokytojų atstovė  
Žygimantas Stankevičius Mokytojų atstovas  
Nerijus Plančiūnas Mokytojų atstovas  
Ugnė Galgatavičiūtė Mokinių atstovė (I kl.)  
Julija Dargytė Mokinių atstovė (II kl.)  
Ūla Medzevičiūtė Mokinių atstovė (III kl.)  
Vita Marija Jucevičiūtė Mokinių atstovė (IV kl.)  
Nerijus Ketrys Mokinių  savivaldos atstovas (IV kl.)  
Artūras Šleinius Tėvų atstovas  
Vaida Juškevičienė Tėvų atstovė  

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos ugdymo planui ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Gimnazijos direktorius;
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymą direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo, dėl Gimnazijos darbo tvarkos, organizacinės ir valdymo struktūros tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose Gimnazijos tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas;
 • svarsto kitų savivaldos institucijų (mokinių komiteto, mokytojų tarybos ), metodinės tarybos ir Gimnazijos direktoriaus teikiamus svarstyti klausimus. 

Atnaujinta: 2023-10-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05