Gimnazijos taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos taryba

Eil. Nr.

Nario vardas, pavardė

Pareigos taryboje (atstovavimas)

1.

Arvydas Maciulevičius

tėvų atstovas, pirmininkas

2.

Žygimantas Stankevičius

mokytojų atstovas, pavaduotojas

3.

Neda Bražionytė

mokinių atstovė, mokinių savivalda

4.

Aistė Siaurusaitytė

8 kl. mokinių atstovė

5.

Gabija Danielė

I (9) kl. mokinių atstovė

6.

Urtė Barysaitė

II (10) kl. mokinių atstovas

7.

Urtė Rimkutė

III (11) kl. mokinių atstovė

8.

Renata Janulevičienė

tėvų atstovė

9.

Neringa Šiškauskienė

tėvų atstovė

10.

Simonas Dabriega

tėvų atstovas

11.

Lina Jakimavičienė

tėvų atstovė

12

Živilė Ambrazevičienė

mokytojų atstovė

13

Rūta Glodenienė

mokytojų atstovė

14

Daiva Vaičiulionienė

mokytojų atstovė

15

Agnė Bosaitė

mokytojų atstovė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos ugdymo planui ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Gimnazijos direktorius;
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymą direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo, dėl Gimnazijos darbo tvarkos, organizacinės ir valdymo struktūros tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose Gimnazijos tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas;
 • svarsto kitų savivaldos institucijų (mokinių komiteto, mokytojų tarybos ), metodinės tarybos ir Gimnazijos direktoriaus teikiamus svarstyti klausimus. 

Atnaujinta: 2024-03-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05