Gimnazijos taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos taryba

Nario vardas, pavardė Pareigos taryboje,
(atstovavimas)
El. paštas
Laura Mažylė Tėvų atstovas
(pirmininkė)
lmazyle@gmail.com
Gabrielė Alijošiūtė Mokinių atstovas alijosiute.gabriele@gmail.com
Melita Banevičiūtė Mokinių atstovas melitabnv@gmail.com
Gabrielė Žiūkaitė Mokinių atstovas ziukaitegabriele@gmail.com
Goda Vadeikytė Mokinių atstovas goda.vadeikyte@gmail.com
Tautvydas Nagorskas Mokinių atstovas
(pavaduotojas)
tnagorskas@gmail.com
Sigita Danilevičienė Tėvų atstovas sigitadan@gmail.com
Tomas Jankauskas Tėvų atstovas bctomas@gmail.com
Viorika Burhaj Tėvų atstovas vika_burhaj@yahoo.com
Jonas Žumbakys Tėvų atstovas jonaszum@yahoo.com
Ilona Balkuvienė Mokytojų atstovas ilonavejufeja@gmail.com
Boleslovas Černiauskas Mokytojų atstovas cerniauskasboleslovas@gmail.com
Vida Gelažienė Mokytojų atstovas
(sekretorė)
vidagela@gmail.com
Dovilė Sadauskienė Mokytojų atstovas dovilesad@gmail.com
Jurgita Sadauskienė Mokytojų atstovas
(pavaduotoja)
jjurga11@gmail.com

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos ugdymo planui ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Gimnazijos direktorius;
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymą direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo, dėl Gimnazijos darbo tvarkos, organizacinės ir valdymo struktūros tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose Gimnazijos tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas;
 • svarsto kitų savivaldos institucijų (mokinių komiteto, mokytojų tarybos ), metodinės tarybos ir Gimnazijos direktoriaus teikiamus svarstyti klausimus. 

 

Atnaujinta: 2020-04-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • PROJEKTO VIEŠINIMAS
Pamokų laikas
8. 15.20 - 16.05
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05
E-mokykla