Mokinių savivalda

 

Mokinių tarybos pirmininkė Greta Špakauskaitė

Mokinių tarybos veiklos komitetai:

Komunikacijos komitetas

Komiteto pirmininkė: Vita Marija Jucevičiūtė

Nariai:

  1. Emilija Lankelytė;
  2. Titas Perskaudas;
  3. Povilas Degys.

 

Renginių organizavimo komitetas

Komiteto pirmininkė: Klaudija Burhaj

Nariai:

  1. Gabija Galgatavičiūtė;
  2. Greta Šuliauskaitė;
  3. Tauras Paknys;
  4. Roberta Gailiūtė;
  5. Nerijus Ketrys;
  6. Simonas Šleinius;
  7. Morta Vaicekauskaitė;
  8. Akvilė Žičkauskaitė.

 

Kūrybinis komitetas

Komiteto pirmininkė: Viktorija Migonytė

Nariai:

  1. Kamilė Kaunietytė;
  2. Livija Globytė;
  3. Ūla Medzevičiūtė;
  4. Ona Žumbakytė.

Mokinių tarybos funkcijos 

  • bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, Gimnazijos savivaldos institucijomis;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos organizavimo; 
  • inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, užsienio partneriais, organizuoja mokinių parlamento rinkimus Gimnazijoje;
  • renka atstovus į Gimnazijos tarybą;
  • už savo veiklą atsiskaito 5–8, I–IV Gimnazijos klasių mokiniams mokslo metų pabaigoje.
Atnaujinta: 2021-02-11
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.20 - 11.05
  • 4. 11.15 - 12.00
  • 5. 12.35 - 13.20
  • 6. 13.30 - 14.15
  • 7. 14.25 - 15.10
  • 8. 15.20 - 16.05