Ugdymo turinio atnaujinimas

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas įsivertinimo kriterijai.

Ugdymo turinio atnaujinimas.

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) KOMANDA

 1. Jurgita Sadauskaitė-Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Aurelija Velionienė, matematikos ir IT vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos narė;
 3. Gintarė Markevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė;
 4. Audronė Noreikienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
 5. Lina Gutauskienė, dailės mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė.

STRAIPSNIAI IR MOKYMAI

NŠA mokymai: nuo dalykinių žinių tobulinimo link atnaujinto ugdymo turinio

Viskas apie naujų mokslo metų aktualijas – NŠA renginyje

Rengiantis naujiems mokslo metams – 20 renginių apie Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas

Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos paketas, padedantis mokyklų vadovams sklandžiau įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

KOMPETENCIJOS

Komunikavimo kompetencija

Kultūrinė kompetencija

Kūrybiškumo kompetencija

Pažinimo kompetencija

Pilietiškumo kompetencija

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija

INFORMACIJA TĖVAMS

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
2. 09.25 - 10.10
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05