Tvarkos

Tvarkų aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko darbo tvarkos taisyklės. 2023-01-20 11:03:32 153 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka. 2023-01-20 11:03:32 434.38 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 37 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas. 2023-01-20 11:03:32 57.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 28.86 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 32.31 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos labdaros pajamavimo ir inventorizavimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 204.41 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės. 2023-01-20 11:03:32 238.27 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių skyrimas. 2023-01-20 11:03:32 194.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas. 2023-11-21 20:19:32 27.74 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 74.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 53 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka. 2023-01-20 11:03:32 20.1 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 17.08 KB
Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas. 2023-01-20 11:03:32 15.62 KB
Nemokamo maitinimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 15.01 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 22.55 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vidaus kontrolės politika. 2023-01-20 11:03:32 120.4 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-20 11:03:32 22.21 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarka 2023-01-20 11:03:32 24.94 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-01-20 11:03:32 47.86 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-26 23:00:15 42.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. 2024-03-12 18:23:44 475.1 KB

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
2. 09.25 - 10.10
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05