Tvarkos

Tvarkų aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko darbo tvarkos taisyklės 2019-12-30 13:07:54 153 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos  veiklos planavimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:54 143.66 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka 2019-12-30 13:07:54 434.38 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka 2019-12-30 13:07:55 37 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 2019-12-30 13:07:56 57.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:56 28.86 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:56 56.47 KB
Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:57 400.91 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos labdaros pajamavimo ir inventorizavimo tvarka 2019-12-30 13:07:57 204.41 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka 2019-12-30 13:07:57 399.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės 2019-12-30 13:07:58 238.27 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių skyrimas 2019-12-30 13:07:58 194.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:58 15.3 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:59 22.29 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:59 74.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:59 53 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka 2019-12-30 13:08:00 20.1 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka 2019-12-30 13:08:00 17.08 KB
Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas 2019-12-30 13:08:01 15.62 KB
Nemokamo maitinimo tvarka 2020-04-22 09:41:54 15.01 KB

Atnaujinta: 2020-04-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • PROJEKTO VIEŠINIMAS
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05
E-mokykla